تعداد بازدید: 12453

اطلاعیه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

شناسه: 3707010
اطلاعیه ها

تخمین لرزش ناشی از انفجار در فضاهای زیرزمینی با استفاده از مدل‌های هوشمند (مطالعه موردی: تونل سد سیاه بیشه)

ارائه دهنده: نیشتمان بهرامی

گروه مهندسی معدن

مطالعه رفتار مکانیکی پایه‌های سنگی شیبدار

ارائه دهنده: خلیل رسولی

گروه مهندسی معدن

تاثیر معدنکاری سطحی بر اختلال خواب و کیفیت زندگی مناطق مسکونی مجاور (مطالعه موردی: معدن طلای زرکوه)

ارائه دهنده: کیانا افشارفرنیا

گروه مهندسی معدن

تهیه و شناسایی نانو-(مس فرریت @ سایلیل/ 1- پروپیل-(اورتو- وانیلین آلدیمین)) روی کلرید به عنوان یک کاتالیزور نانو مغناطیسی  برای سنتز تری آزولو پیریمیدین کربوکسامید ها و کاربرد کاتالیزوری تریتیل کلرید در تهیه پیریمیدو کوئینولین ها

ارائه دهنده: رها نجفی

گروه علوم پایه

طراحی بیوسنسور پوشیدنی برای آنالیز مایعات بیولوژیکی

ارائه دهنده: رضا فریدونی

گروه مهندسی پزشکی

بهینه سازی فرآیند خشک کردن رزین پلی اپوکسی در یک خشک کن بسترسیال جهت دستیابی به توزیع اندازه ذرات مطلوب

ارائه دهنده: علیرضا ظفری

گروه مهندسی شیمی

تشخیص سرطان خون با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

ارائه دهنده: عباس نوری

گروه مهندسی برق

طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از یادگیری عمیق

ارائه دهنده: محمدحسین قیاسوند

گروه مهندسی برق

دسته بندی اسناد فارسی با استفاده از یادگیری عمیق

ارائه دهنده: رامین عقیقی

گروه مهندسی کامپیوتر

جايابی سیستمهای ذخیره ساز باتری در شبکه های توزيع با حضور منابع فتوولتائیک با لحاظ عدم قطعیت

ارائه دهنده: نوید مرادی

گروه مهندسی برق

​​​​​​​

​​​​​​​

تعداد بازدید: 12453

اطلاعیه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

شناسه: 3707010
اطلاعیه ها

تخمین لرزش ناشی از انفجار در فضاهای زیرزمینی با استفاده از مدل‌های هوشمند (مطالعه موردی: تونل سد سیاه بیشه)

ارائه دهنده: نیشتمان بهرامی

گروه مهندسی معدن

مطالعه رفتار مکانیکی پایه‌های سنگی شیبدار

ارائه دهنده: خلیل رسولی

گروه مهندسی معدن

تاثیر معدنکاری سطحی بر اختلال خواب و کیفیت زندگی مناطق مسکونی مجاور (مطالعه موردی: معدن طلای زرکوه)

ارائه دهنده: کیانا افشارفرنیا

گروه مهندسی معدن

تهیه و شناسایی نانو-(مس فرریت @ سایلیل/ 1- پروپیل-(اورتو- وانیلین آلدیمین)) روی کلرید به عنوان یک کاتالیزور نانو مغناطیسی  برای سنتز تری آزولو پیریمیدین کربوکسامید ها و کاربرد کاتالیزوری تریتیل کلرید در تهیه پیریمیدو کوئینولین ها

ارائه دهنده: رها نجفی

گروه علوم پایه

طراحی بیوسنسور پوشیدنی برای آنالیز مایعات بیولوژیکی

ارائه دهنده: رضا فریدونی

گروه مهندسی پزشکی

بهینه سازی فرآیند خشک کردن رزین پلی اپوکسی در یک خشک کن بسترسیال جهت دستیابی به توزیع اندازه ذرات مطلوب

ارائه دهنده: علیرضا ظفری

گروه مهندسی شیمی

تشخیص سرطان خون با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

ارائه دهنده: عباس نوری

گروه مهندسی برق

طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از یادگیری عمیق

ارائه دهنده: محمدحسین قیاسوند

گروه مهندسی برق

دسته بندی اسناد فارسی با استفاده از یادگیری عمیق

ارائه دهنده: رامین عقیقی

گروه مهندسی کامپیوتر

جايابی سیستمهای ذخیره ساز باتری در شبکه های توزيع با حضور منابع فتوولتائیک با لحاظ عدم قطعیت

ارائه دهنده: نوید مرادی

گروه مهندسی برق

​​​​​​​

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات