معرفی آزمایشگاه

اين گروه دارای پنج آزمايشگاه تخصصی در مقطع کارشناسی شامل عمليات واحد، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و کنترل فرآیند می­باشد. همچنین یک آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز برای دانشجویان کارشناسی ارشد دارد. با توجه به تجهیزات موجود در اين آزمايشگاه­ها، پتانسیل انجام پروژه­هاي پژوهشي در سطح كارشناسي و کارشناسی ارشد موجود است. از فعاليت­های تحقيقاتی اين گروه چندین مقاله در مجلات شناخته شده جهانی منتشر و يا در مجامع علمی ارائه شده است.

دکتر مجید پاکیزه
سرپرست آزمایشگاه
تلفن : 08138411473

لیست آزمایشگاه : 

 • آزمایشگاه انتقال حرارت
 • آزمایشگاه مکانیک سیالات
 • آزمایشگاه کنترل فرآیند ها
 • آزمایشگاه عملیات واحد
 • آزمایشگاه تحقیقاتی
زهرا روحی
کارشناس آزمایشگاه
تلفن: 08138411304

شرح وظایف : 

 • کارشناس آزمایشگاه موظف است در زمان برگزاری کلاس تا اتمام آزمایش حضور به موقع، منظم و تمام وقت داشته باشد.
 •  تهیه و آماده سازی وسایل، مواد و ابزار مربوط به آزمایشها در هر جلسه برابر دستور کار جامع و مصوب ارائه شده توسط گروه آموزشی به عهده کارشناس میباشد.
 •  تحویل، کنترل و نظارت مستمر بر نحوه استفاده وسایل و مواد مصرفی توسط دانشجویان با رعایت اصل صرفه جویی و در صورت لزوم توضیح و تشریح عملکرد تجهیزات موجود به دانشجویان به عهده کارشناس میباشد.
 • نظارت بر تشکیل کلاسها بر اساس تقویم آموزشی و ارائه گزارش به مدیر گروه یا مدیر آموزش بر عهده کارشناس آزمایشگاه است.
 • هماهنگی بین اساتید  مشترك  یک درس، جهت تدریس یک دستور کار جامع و کامل به عهده کارشناس آزمایشگاه است.
 • اطلاع رسانی مناسب و به موقع در خصوص زمانبندی برگزاری کلاسها  برنامه هفتگی امتحان، تحویل گزارش کار و غیره به دانشجویان و سرپرست مربوطه و نصب عناوین و سر فصلهای آزمایشگاهی و کارگاهی در تابلو اطلاع رسانی آزمایشگاه/ کارگاه بر عهده کارشناس است.
 •  تسلط بر نحوه کارکرد، کالیبراسیون و تعمیرات جزیی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی تحت اختیار به عهده کارشناس میباشد.
 • حفظ، نگهداری و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در آزمایشگاه/کارگاه با رعایت کلیه استانداردهای مربوطه به عهده کارشناس میباشد.
 • ثبت و نگهداری  دقیق میزان موجودی، مصرف مواد و وسایل مصرفی آزمایشگاه و کارگاه در دفاتر مربوطه به عهده کارشناس میباشد.
 • درخواست به موقع و پیگیری مستمر تأمین/تعمیر/کالیبراسیون تجهیزات، مواد و وسایل آزمایشگاهی/کارگاهی و نواقص تاسیساتی و عمرانی با هماهنگی سرپرست آزمایشگاه به عهده کارشناس میباشد.
 • نظارت کامل بر نظافت آزمایشگاه / کارگاه، چیدمان دستگاهها، لوازم، نظم و ترتیب در محیط آزمایشگاه/کارگاه به عهده کارشناس میباشد.
 • آزمايشگاه عمليات واحد

  هدف از ارائه اين آزمايشگاه آشنايي دانشجويان با تجهيزات و فرآيندهاي جداسازي در مقیاس نيمه صنعتي و كاربرد آموخته‌هاي دانشجويان است. تجهيزاتي كه در حال حاضر در حال سرويس‌دهي به دانشجويان هستند عبارتند از:
  • برج استخراج مايع-مايع آكنده
  • برج تقطير سيني‌دار
  • برج جذب گاز آكنده
 •  آزمایشگاه  مکانیک سیالات

  هدف از این آزمایشگاه درک مفاهیم مکانیک سیالات، ویژگی­های سیال، بکارگیری قوانین اساسی مکانیک و همچنین انجام محاسبات با استفاده از اطلاعات تجربی بدست آمده در آزمایشگاه می­باشد. برخي از مهمترين تجهيزات موجود در این آزمايشگاه عبارتند از:
  • دستگاه اندازه گيري نرخ حجمي سيال در سرريزهاي مستطيلي و مثلثي
  • دستگاه تونل باد: جهت بررسي ميزان فشار و سرعت در ايرفويل­ها
  • دستگاه تعيين عدد رينولدز: جهت بررسي نوع رژيم جريان سيال
  • دستگاه تعيين اتلاف در لوله­ها و اتصالات: جهت تعيين ميزان افت جريان در لوله­ها و شيرآلات صنعتي
  • اندازه­گيري دبي در اريفيس و ونتوري
  • دستگاه تعيين ويسکوزيته: تعيين گرانروي سيال به کمک روش گلوله غوطه­ور
  • بررسي عملکرد پمپ­ها در شرايط سري و موازي
  • دستگاه تعيين نيروي هيدروستاتيکي: بررسي غوطه­وري نسبي و کامل يک جسم در آب
 • آزمايشگاه انتقال حرارت

  هدف از اين آزمايشگاه مشاهده‌­ي انواع مکانيزم­هاي انتقال حرارت شامل هدایتی، جابجایی و تشعشعی و انجام محاسبات مربوطه با استفاده از اطلاعات تجربي بدست آمده در آزمايشگاه مي­باشد. تجهيزات موجود در آزمايشگاه عبارتند از:
  • دستگاه انتقال حرارت هدايتي: تعيين ميزان حرارت در دو جهت طولي و شعاعي
  • دستگاه انتقال حرارت جابجايي: بررسي انتقال حرارت بين سيال و جامد داغ
  • دستگاه انتقال حرارت تشعشعي: تعيين ميزان شدت تشعشع
  • مبدل حرارتي: به دو صورت پوسته- لوله و صفحه­اي جهت اندازه­گيري ميزان تبادل حرارتي
 • آزمايشگاه کنترل فرایند

  هدف از ارائه اين آزمایشگاه بكارگيري آموخته‌هاي دانشجويان در درسهای كنترل فرآيندهای 1 و 2 است. آزمايش‌هايی كه در حال حاضر در سرويس هستند عبارتند از:
  • آزمايش کنترل دما: کنترل دماي فرآيند در میله عایق توسط المان پلتیر
  • آزمايش کنترل دبي: کنترل جريان سيال توسط شیر کنترل
  • آزمايش کنترل فشار: تنظیم فشار در دو مخزن متوالی
  • آزمايش کنترل سطح: تنظیم سطح به صورت پسخور و پیشخور
 • آزمایشگاه تحقیقاتی

  دانشجویان کارشناسی ارشد پس از گذراندن دروس تئوری برای انجام پروژه کارشناسی خود وارد آزمایشگاه تحقیقاتی می شوند و از تجهیزات و امکانات زیر در جهت پیش برد پروژه خود استفاده خواهند کرد.
  • دستگاه اندازه گیری دانسیته تا 5 رقم اعشار
  • دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته
  • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست تا دقت 6 رقم اعشار
  • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی (تنسیومتر)
  • دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Visible
  • ترازوی چهار رقم اعشار
  • هدایت سنج، pH متر
  • دستگاه آب مقطر دوبار تقطیر
  • خشک کن نانو
  • جداسازی گازها
  • دستگاه اندازه گیری حلالیت داروها و ...
  • سیرکولاتور با دقت 01/0 درجه
 • آزمایشگاه محاسبات به کمک کامپیوتر (CAD)

  این آزمایشگاه مجهز به 4 سیستم پر قدرت با هارد SSD برای انجام سریع پروژهای شبیه سازی به کمک نرم افزارهای COMSOL، ANSYS، MATLAB، ASPEN-HYSYS و ... می باشد. دانشجویانی که پروژه آن ها شبیه سازی و ... می باشد می تواند از این آزمایشگاه بهره ببرند.
دستورکار آز انتقال حرارت
دستورکار آز مکانیک سیالات
دستورکار آز کنترل فرآیند
دستورکار آز عملیات واحد