صفحه ویژه کارمندان

راهنما
سامانه ها

میزان پیشرفت این صفحه

60%
همکاران گرامی صفحه در حال تکمیل شدن می باشد

اطلاعیه مرکز فناوری اطلاعات

اتصال به اینترنت دانشگاه با نرم افزار openvpn

راهنمای اتصال به اینترنت در محل شبکه داخلی با استفاده از نرم افزار openvpn

ادامه خبر


اطلاعیه رفاهی کارکنان

Responsive Image