دکتر امیر مومنی

رئیس دانشگاه صنعتی همدان

مرتبه علمی

  • دانشیار

تحصیلات

  • دکتری مهندسی متالورژی

سوابق اجرایی

  • معاون اداری مالی
  • مدیر تحصیلات تکمیلی
  • مدیر گروه مهندسی مواد
آغاز سال تحصیلی را به جامعه دانشگاهی، به خانواده بزرگ و پر مهر علم و فرهنگ دانشگاه صنعتی همدان و بویژه دانشجویان نو‌ورود، که برای نخستین بار به محیط مقدس دانشگاه گام نهاده‌اند صمیمانه تبریک گفته و برای همگان از درگاه خداوند متعال موفقیت، بهروزی و سعادت را آرزومندم.

08138411551
peresident@hut.ac.ir
08138380660
دکتر عباس فتاحی
رئیس دفتر
تلفن: 08138411564
پست الکترونیک: info@hut.ac.ir
محمد بخشنده
کارشناس حوزه ریاست
تلفن: 0813880560 
فکس:0813880660