سامانه آموزش مجازی

ورود به سامانه آموزش مجازی درس افزار( آفلاین)
ورود به سامانه آموزش مجازی ( آنلاین)
Responsive Image
اطلاعیه۵. اطلاعیه معاونت آموزشی درخصوص اعلام مصوبات شورای آموزشی مورخ ۹۹/۱/۲۶
اطلاعیه ۴. راه‌اندازی سامانه درس‌افزار دانشگاه صنعتی همدان
اطلاعیه ۳. راهنمای سامانه آموزش مجازی (آنلاین) دانشگاه صنعتی همدان
اطلاعیه۲. برگزاری کلاس های مجازی و آنلاین (ویژه اساتید)
اطلاعیه ۱. حوزه معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی همدان در خصوص آموزش های مجازی
پرسش و پاسخ سامانه آنلاین آموزش مجازی FAQ