تعداد بازدید: 2076

اطلاعیه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

شناسه: 3763779
اطلاعیه ها

ردیف

گروه

ارائه دهنده

عنوان پایان نامه

1

گروه مهندسی برق

مجتبی گودرزی

تشخیص ناخالصی سیلیکون در ماده دو بعدی گرافن با استفاده از پردازش تصویر

2

گروه مهندسی برق

علی قرائتی

طراحی مدار بیشینه یاب برای کاربرد های نورومورفیک

3

گروه مهندسی برق

آرمین میری

طراحی استراتژی مدیریت انرژی در خودروهای الکتریکی هیبریدی با استفاده از کنترل‌کننده مقاوم H

4

گروه مهندسی برق

مجتبی گودرزی

تشخیص ناخالصی سیلیکون در ماده دو بعدی گرافن با استفاده از پردازش تصویر

5

گروه مهندسی برق

مصطفی قاسملو

مدیریت شارژ و دشارژ خودروهای برقی به منظور رفع افزایش ولتاژ ناشی از حضور منابع فتوولتائیک در شبکه توزیع فشار ضعیف

6

گروه مهندسی برق

محمد مهدی تابنده

طبقه بندی نیمه نظارتی تصاویر ابر طیفی با استفاده از تخمین MAP

7

گروه مهندسی پزشکی

رضوان کاظمی‌لک

بررسي نقش لایه‌های نازک کلاژن در مهاجرت سلولي و بهبود زخم با استفاده از طیف‌سنجی امپدانسی

8

گروه مهندسی پزشکی

آیدا لشکری

طراحی و ساخت دستگاه امپدانس متری برای اندازه‌گیری خواص الکتريکی محلول های بیولوژيکی با قابلیت ارسال بی سیم

9

گروه مهندسی پزشکی

مهنوش احمدی

پیش بینی حرکت دست مصنوعی بر اساس سیگنال EMG انسان

10

گروه مهندسی پزشکی

پریسا صالحی

مدلسازی ارتباطات مغزی برمبنای مدل علیت گرنجرمبتنی بر سیگنال الکترو انسفالوگرام برای کاربردهای واسط مغز و کامپیوتر

11

گروه مهندسی پزشکی

حسین امیرخانی

آنالیز سیگنال EEG افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

12

مهندسی پزشکی

رباب بن گریز

بررسی بهبود زخم با اندازه گیری امپدانس

13

مهندسی پزشکی

مصطفی عطایی

تشخیص اختلال افسردگی اساسی مبتنی بر سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی با استفاده از یادگیری عمیق

14

گروه علوم پایه

(شیمی کاتالیست)

حدیث حکیمی

بررسی فعالیت کاتالیزوری و خواص ضدخوردگی کمپلکس‌های جدید باز شیف حاوی مورفولین با برخی فلزات واسطه

15

گروه مهندسی مواد و متالورژی

سیروس شامحمدی

بررسی اثرعملیات حرارتی برساختار و سختی پوشش‌‌‌‌‌‌های آنتروپی بالای AlNiCrFeMn ایجادشده به روش آلیاژسازی مکانیکی

16

گروه مهندسی مواد و متالورژی

خاطره ویسی

ساخت نانوسیم‌های آلیاژ هسلر کبالت کروم قلع (CoCrSn) به روش الکتروانباشت متناوب در قالب اکسید آلومینیوم آندی (AAO) و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها

17

گروه مهندسی شیمی

عذری اکبری

ارزیابی اثرات زیست محیطی شرکت شیشه همدان با روش LCA

تعداد بازدید: 2076

اطلاعیه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

شناسه: 3763779
اطلاعیه ها

ردیف

گروه

ارائه دهنده

عنوان پایان نامه

1

گروه مهندسی برق

مجتبی گودرزی

تشخیص ناخالصی سیلیکون در ماده دو بعدی گرافن با استفاده از پردازش تصویر

2

گروه مهندسی برق

علی قرائتی

طراحی مدار بیشینه یاب برای کاربرد های نورومورفیک

3

گروه مهندسی برق

آرمین میری

طراحی استراتژی مدیریت انرژی در خودروهای الکتریکی هیبریدی با استفاده از کنترل‌کننده مقاوم H

4

گروه مهندسی برق

مجتبی گودرزی

تشخیص ناخالصی سیلیکون در ماده دو بعدی گرافن با استفاده از پردازش تصویر

5

گروه مهندسی برق

مصطفی قاسملو

مدیریت شارژ و دشارژ خودروهای برقی به منظور رفع افزایش ولتاژ ناشی از حضور منابع فتوولتائیک در شبکه توزیع فشار ضعیف

6

گروه مهندسی برق

محمد مهدی تابنده

طبقه بندی نیمه نظارتی تصاویر ابر طیفی با استفاده از تخمین MAP

7

گروه مهندسی پزشکی

رضوان کاظمی‌لک

بررسي نقش لایه‌های نازک کلاژن در مهاجرت سلولي و بهبود زخم با استفاده از طیف‌سنجی امپدانسی

8

گروه مهندسی پزشکی

آیدا لشکری

طراحی و ساخت دستگاه امپدانس متری برای اندازه‌گیری خواص الکتريکی محلول های بیولوژيکی با قابلیت ارسال بی سیم

9

گروه مهندسی پزشکی

مهنوش احمدی

پیش بینی حرکت دست مصنوعی بر اساس سیگنال EMG انسان

10

گروه مهندسی پزشکی

پریسا صالحی

مدلسازی ارتباطات مغزی برمبنای مدل علیت گرنجرمبتنی بر سیگنال الکترو انسفالوگرام برای کاربردهای واسط مغز و کامپیوتر

11

گروه مهندسی پزشکی

حسین امیرخانی

آنالیز سیگنال EEG افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

12

مهندسی پزشکی

رباب بن گریز

بررسی بهبود زخم با اندازه گیری امپدانس

13

مهندسی پزشکی

مصطفی عطایی

تشخیص اختلال افسردگی اساسی مبتنی بر سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی با استفاده از یادگیری عمیق

14

گروه علوم پایه

(شیمی کاتالیست)

حدیث حکیمی

بررسی فعالیت کاتالیزوری و خواص ضدخوردگی کمپلکس‌های جدید باز شیف حاوی مورفولین با برخی فلزات واسطه

15

گروه مهندسی مواد و متالورژی

سیروس شامحمدی

بررسی اثرعملیات حرارتی برساختار و سختی پوشش‌‌‌‌‌‌های آنتروپی بالای AlNiCrFeMn ایجادشده به روش آلیاژسازی مکانیکی

16

گروه مهندسی مواد و متالورژی

خاطره ویسی

ساخت نانوسیم‌های آلیاژ هسلر کبالت کروم قلع (CoCrSn) به روش الکتروانباشت متناوب در قالب اکسید آلومینیوم آندی (AAO) و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها

17

گروه مهندسی شیمی

عذری اکبری

ارزیابی اثرات زیست محیطی شرکت شیشه همدان با روش LCA

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات