تعداد بازدید: 1882

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

شناسه: 3802786
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی سه و چهار ترم مشروطی
دانشجویان مقطع کارشناسی که در پایان نیم سال اول سال¬تحصیلی 1403-1402 دارای سه یا چهار نیم سال مشروطی می باشند لازم است جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل، در سامانه "سجاد" سازمان امور دانشجویان به نشانی (https://eservices.saorg.ir/) درخواست کمیسیون موارد خاص به همراه کلیه مدارکی که مربوط به دلایل افت تحصیلی و مشکلات دانشجو شامل بیماری، مشکلات مالی و مشکلات خانوادگی ... می باشد را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 09/12/1402 ثبت نمایند.

تعداد بازدید: 1882

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

شناسه: 3802786
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی سه و چهار ترم مشروطی
دانشجویان مقطع کارشناسی که در پایان نیم سال اول سال¬تحصیلی 1403-1402 دارای سه یا چهار نیم سال مشروطی می باشند لازم است جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل، در سامانه "سجاد" سازمان امور دانشجویان به نشانی (https://eservices.saorg.ir/) درخواست کمیسیون موارد خاص به همراه کلیه مدارکی که مربوط به دلایل افت تحصیلی و مشکلات دانشجو شامل بیماری، مشکلات مالی و مشکلات خانوادگی ... می باشد را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 09/12/1402 ثبت نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات