تعداد بازدید: 2785

چهارمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 2259979
اطلاعیه ها

 


​​​​​​​ قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:
چهارمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان روز دوشنبه مورخ 22/03/1402 از ساعت 10:00 الی ساعت 14:00 برگزار می گردد.
مکان: سالن جلسات دانشگاه، طبقه سوم ساختمان اصلی

تعداد بازدید: 2785

چهارمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 2259979
اطلاعیه ها

 


​​​​​​​ قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:
چهارمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان روز دوشنبه مورخ 22/03/1402 از ساعت 10:00 الی ساعت 14:00 برگزار می گردد.
مکان: سالن جلسات دانشگاه، طبقه سوم ساختمان اصلی

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات