تعداد بازدید: 8813

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در مجله Energy

شناسه: 3934551
اخبار دستاوردها و افتخارات

 خانم دکتر نجمه حاجی علی گل عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان با همکاری دکتر نادر کریمی دانشیار دانشگاه کوئین مری لندن و تیمی از سایر محققان، موفق به چاپ مقاله در مجله Energy شدند.

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله خانم دکتر نجمه حاجی علی گل عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان با عنوان:
 Hybridized power-hydrogen generation using various configurations of Brayton-organic flash Rankine cycles fed by a sustainable fuel: Exergy and exergoeconomic analyses with ANN prediction
در مجله Energy با ضریب تاثیر 9 منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله و عنوان آن به شرح ذیل می ‏باشد:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544223035600

بحران انرژی امروزه در سراسر جهان به یکی از موضوعات اصلی کشورها بدل شده است. اهمیت تامین انرژی، علاوه بر جنیه اقتصادی به مشکلات آلودگی‎‌های زیست‌محیطی نیز گره خورده است. با تمرکز بر ایده تولید بهینه انرژی از منابع جدید، تنظیمات مختلف چرخه‌های فلش ارگانیک رانکین همراه با چرخه برایتون با انجام تحلیل‌های ترمودینامیکی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی بررسی شد. انرژی حرارتی این چرخه از طریق فرآیند گازسازی زیست‌توده تولید می‌شود. بازیافت انرژی حرارتی که غالباً در چرخه برایتون هدر می‌رود، به افزایش قابل ملاحظه در کارایی حرارتی کل چرخه ترکیبی منجر شد. یک مجموعه از سیالات کاری مانند سه نوع زایلن، تولوئن و اتیل بنزن برای چرخه ارگانیک رانکین مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی انجام شده با بهره‌‌گیری از هوش مصنوعی پیش‌بینی‌هایی را با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی (تابع پایه شعاعی) انجام داده است. نتایج نشان می‌دهند که زایلن نسبت به سایر سیالات کاری به میزان بیشتری اگزرژی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، چرخه ارگانیک رانکین بهبود یافته حدود 10% از تخریب اگزرژی را کاهش می‌دهد. با اینکه استفاده از مبدل‌های فلش دوگانه به افزایش 3% در کارایی اگزرژی منجر می‌شود، اما هزینه واحد تولید برق را بیشتر از 10% افزایش داد. استفاده از یک مدل داده‌محور برای پیش‌بینی تنظیمات مختلف چرخه ارگانیک رانکین همراه با چرخه برایتون تغذیه شده توسط زیست‌توده به ندرت تحقیق شده است.

 

مجله Energy در فهرست مجلات  JCRو سال‌هاست که در چارک اول قرار دارد. اعتبار و سابقه این مجله در بین متخصصان حوزه انرژی زبانزد است. مقدار H-index این مجله برابر 232 می‌باشد. "انرژی" یک مجله بین‌المللی و میان‌رشته‌ای در مهندسی و تحقیقات انرژی است. هدف این مجله ارائه یک بستر پیشرو و یک منبع معتبر اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، بررسی و ارزیابی موضوعات مرتبط با انرژی است. این مجله تحقیقات در زمینه‌های مهندسی مکانیک و علوم حرارتی را با تمرکز قوی بر تجزیه و تحلیل انرژی، مدل‌سازی و پیش‌بینی انرژی، سیستم‌های انرژی یکپارچه، برنامه‌ریزی انرژی و مدیریت انرژی پوشش می‌دهد. این پوشش می‌دهد همچنین مقالاتی در زمینه‌های مرتبط مانند صرفه‌جویی انرژی، کارایی انرژی، زیست‌توده و انرژی‌زیستی، انرژی تجدیدپذیر، تامین و تقاضای برق، ذخیره‌سازی انرژی، انرژی در ساختمان‌ها و موضوعات اقتصادی و سیاستی به‌طور گسترده را به عنوان محتوای مجله پذیرفته و دریافت می‌کند.


​​​​​​​

 

 

تعداد بازدید: 8813

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در مجله Energy

شناسه: 3934551
اخبار دستاوردها و افتخارات

 خانم دکتر نجمه حاجی علی گل عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان با همکاری دکتر نادر کریمی دانشیار دانشگاه کوئین مری لندن و تیمی از سایر محققان، موفق به چاپ مقاله در مجله Energy شدند.

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله خانم دکتر نجمه حاجی علی گل عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان با عنوان:
 Hybridized power-hydrogen generation using various configurations of Brayton-organic flash Rankine cycles fed by a sustainable fuel: Exergy and exergoeconomic analyses with ANN prediction
در مجله Energy با ضریب تاثیر 9 منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله و عنوان آن به شرح ذیل می ‏باشد:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544223035600

بحران انرژی امروزه در سراسر جهان به یکی از موضوعات اصلی کشورها بدل شده است. اهمیت تامین انرژی، علاوه بر جنیه اقتصادی به مشکلات آلودگی‎‌های زیست‌محیطی نیز گره خورده است. با تمرکز بر ایده تولید بهینه انرژی از منابع جدید، تنظیمات مختلف چرخه‌های فلش ارگانیک رانکین همراه با چرخه برایتون با انجام تحلیل‌های ترمودینامیکی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی بررسی شد. انرژی حرارتی این چرخه از طریق فرآیند گازسازی زیست‌توده تولید می‌شود. بازیافت انرژی حرارتی که غالباً در چرخه برایتون هدر می‌رود، به افزایش قابل ملاحظه در کارایی حرارتی کل چرخه ترکیبی منجر شد. یک مجموعه از سیالات کاری مانند سه نوع زایلن، تولوئن و اتیل بنزن برای چرخه ارگانیک رانکین مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی انجام شده با بهره‌‌گیری از هوش مصنوعی پیش‌بینی‌هایی را با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی (تابع پایه شعاعی) انجام داده است. نتایج نشان می‌دهند که زایلن نسبت به سایر سیالات کاری به میزان بیشتری اگزرژی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، چرخه ارگانیک رانکین بهبود یافته حدود 10% از تخریب اگزرژی را کاهش می‌دهد. با اینکه استفاده از مبدل‌های فلش دوگانه به افزایش 3% در کارایی اگزرژی منجر می‌شود، اما هزینه واحد تولید برق را بیشتر از 10% افزایش داد. استفاده از یک مدل داده‌محور برای پیش‌بینی تنظیمات مختلف چرخه ارگانیک رانکین همراه با چرخه برایتون تغذیه شده توسط زیست‌توده به ندرت تحقیق شده است.

 

مجله Energy در فهرست مجلات  JCRو سال‌هاست که در چارک اول قرار دارد. اعتبار و سابقه این مجله در بین متخصصان حوزه انرژی زبانزد است. مقدار H-index این مجله برابر 232 می‌باشد. "انرژی" یک مجله بین‌المللی و میان‌رشته‌ای در مهندسی و تحقیقات انرژی است. هدف این مجله ارائه یک بستر پیشرو و یک منبع معتبر اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، بررسی و ارزیابی موضوعات مرتبط با انرژی است. این مجله تحقیقات در زمینه‌های مهندسی مکانیک و علوم حرارتی را با تمرکز قوی بر تجزیه و تحلیل انرژی، مدل‌سازی و پیش‌بینی انرژی، سیستم‌های انرژی یکپارچه، برنامه‌ریزی انرژی و مدیریت انرژی پوشش می‌دهد. این پوشش می‌دهد همچنین مقالاتی در زمینه‌های مرتبط مانند صرفه‌جویی انرژی، کارایی انرژی، زیست‌توده و انرژی‌زیستی، انرژی تجدیدپذیر، تامین و تقاضای برق، ذخیره‌سازی انرژی، انرژی در ساختمان‌ها و موضوعات اقتصادی و سیاستی به‌طور گسترده را به عنوان محتوای مجله پذیرفته و دریافت می‌کند.


​​​​​​​

 

 

سایر اخبار

مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم یک رئیس جمهور موفق است که باید مورد توجه شخصی که در آینده در این سمت قرار می‌گیرد، باشد.

2024 06 19
مسئول دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی همدان گفت: مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم یک رئیس جمهور موفق است که باید مورد توجه شخصی که در آینده در این سمت قرار می‌گیرد، باشد.

دولت شهید رئیسی یک استاندارد جدیدی را در خدمت‌گزاری به جامعه تعریف کرد.

2024 06 19
دکتر مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار هگمتانه، نقش رئیس جمهور را نقش محوری در تمام دولت‌ها عنوان کرد و گفت: جز اینکه تفکرات شهید آیت‌الله رئیسی در تمام شئون دولت جاری بود، یک مشی اخلاقی هم در مجموعه دولت داشت که ایشان را شاخص کرده بود.

دکتر نقی زاده به سمت "رییس گروه نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت" دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد

2024 06 10
به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر رمضانعلی نقی زاده، عضو هیات علمی گروه مهندسی برقی طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه به سمت "رییس گروه نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت" دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد. همچنین از زحمات دکتر احمدرضا موسوی زارع در زمان تصدی ایشان تقدیر و قدردانی شد.
افزودن نظرات