تعداد بازدید: 5372

نخستین فراخوان جذب ایده و تیم در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 2338721
اطلاعیه ها


​​​​​​​


مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی همدان در راستای حمایت از دانشجویان دارای ایده اقدام به پذیرش تیم می‌نماید

فرصت عالی برای دانشجویان تمامی رشته‌ها

مزایا
فضای استقرار کاملا رایگان
تسهیلات مالی بلاعوض
استفاده از خدمات مشاوره‌ای رایگان
تخفیفات ویژه شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌ها
معرفی تیم‌های فناور به سرمایه‌گذاران

دانشجویان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز نوآوری دانشگاه واقع در حیاط، روبروی سلف پسران مراجعه نمایند

تلفن مرکز: 08138411115
کارشناس مرکز:  @innovation_hut

تعداد بازدید: 5372

نخستین فراخوان جذب ایده و تیم در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 2338721
اطلاعیه ها


​​​​​​​


مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی همدان در راستای حمایت از دانشجویان دارای ایده اقدام به پذیرش تیم می‌نماید

فرصت عالی برای دانشجویان تمامی رشته‌ها

مزایا
فضای استقرار کاملا رایگان
تسهیلات مالی بلاعوض
استفاده از خدمات مشاوره‌ای رایگان
تخفیفات ویژه شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌ها
معرفی تیم‌های فناور به سرمایه‌گذاران

دانشجویان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز نوآوری دانشگاه واقع در حیاط، روبروی سلف پسران مراجعه نمایند

تلفن مرکز: 08138411115
کارشناس مرکز:  @innovation_hut

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات