تعداد بازدید: 15086

نتایج قرعه کشی اردوی زیارتی مشهد مقدس

شناسه: 1662413
اطلاعیه ها
نتایج قرعه کشی مشهد مقدس
ردیف نام نام خانوادگی
1 محدثه کاظمی چالشتری
2 محدثه پرویزی
3 مائده حسن زاده
4 فاطمه تقی زاده
5 سارا اوسطی آشتیانی
6 مبینا سهرابی
7 مریم خوش نیت
8 سیده زهره خاتمی
9 مهناز بیات
10 مدیا خدامرادی
11 مهرناز مالمیر
12 فاطمه صادقی
13 ملیکا محسنی پور
14 فاطمه رشادی
15 فاطمه دولتی
16 فاطمه بابائی
17 نازنین رازانی
18 حانیه بهرامی
19 نجمه دهقانی
20 طاهره کرمی
21 فرناز رجب پور
22 فاطمه فعلی
23 هانیه زمردی
24 سولماز میرزامحمدی
25 مبینا عبدالملکی
26 آیدا ضیائی فرد
27 فاطمه دهقانی
28 زهرا نصیری شهرکی
29 کیمیا نصیری
30 کیمیا عظیمی
31 پردیس ترابی گودرزی
32 محدثه نادربیگی
33 نرگس فضائلی
34 یاسمین امیدی چواری
35 ریحانه نصیری
36 فاطمه ترکمان
37 فاطمه عباسی
38 ریحانه صارمی
39 معصومه برزگرزندی
40 فاطمه امیری
41 سارا زارعی
42 حدیثه سیاح البرزی
43 مینا لطفی
44 سیده فاطمه حسینی
45 مه آرا روزبهانی
46 سماء عبادی
47 سالينا بهرامي
48 گلناز  پناهی
49 سمیرا بهرامی
50 خاطره آئینی

شماره حساب جهت واریز هزینه اردوی زیارتی مشهد مقدس

4213-2390-7310-6063

دانشجویان محترم بعد از واریز هزینه مشهد فیش واریزی را به شماره

 09180848344

از طریق ایتا با نام ونام خانوادگی ارسال نمائید.

مهلت فیش واریزی پنج شنبه مورخ 4/12/1401​​​​​​​

 

تعداد بازدید: 15086

نتایج قرعه کشی اردوی زیارتی مشهد مقدس

شناسه: 1662413
اطلاعیه ها
نتایج قرعه کشی مشهد مقدس
ردیف نام نام خانوادگی
1 محدثه کاظمی چالشتری
2 محدثه پرویزی
3 مائده حسن زاده
4 فاطمه تقی زاده
5 سارا اوسطی آشتیانی
6 مبینا سهرابی
7 مریم خوش نیت
8 سیده زهره خاتمی
9 مهناز بیات
10 مدیا خدامرادی
11 مهرناز مالمیر
12 فاطمه صادقی
13 ملیکا محسنی پور
14 فاطمه رشادی
15 فاطمه دولتی
16 فاطمه بابائی
17 نازنین رازانی
18 حانیه بهرامی
19 نجمه دهقانی
20 طاهره کرمی
21 فرناز رجب پور
22 فاطمه فعلی
23 هانیه زمردی
24 سولماز میرزامحمدی
25 مبینا عبدالملکی
26 آیدا ضیائی فرد
27 فاطمه دهقانی
28 زهرا نصیری شهرکی
29 کیمیا نصیری
30 کیمیا عظیمی
31 پردیس ترابی گودرزی
32 محدثه نادربیگی
33 نرگس فضائلی
34 یاسمین امیدی چواری
35 ریحانه نصیری
36 فاطمه ترکمان
37 فاطمه عباسی
38 ریحانه صارمی
39 معصومه برزگرزندی
40 فاطمه امیری
41 سارا زارعی
42 حدیثه سیاح البرزی
43 مینا لطفی
44 سیده فاطمه حسینی
45 مه آرا روزبهانی
46 سماء عبادی
47 سالينا بهرامي
48 گلناز  پناهی
49 سمیرا بهرامی
50 خاطره آئینی

شماره حساب جهت واریز هزینه اردوی زیارتی مشهد مقدس

4213-2390-7310-6063

دانشجویان محترم بعد از واریز هزینه مشهد فیش واریزی را به شماره

 09180848344

از طریق ایتا با نام ونام خانوادگی ارسال نمائید.

مهلت فیش واریزی پنج شنبه مورخ 4/12/1401​​​​​​​

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات