تعداد بازدید: 9967

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان افتتاح شد

شناسه: 3829169
اخبار دستاوردها و افتخارات مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان افتتاح شد

رئیس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی همدان گفت: همزمان با برگزاری ششمین همایش روز مهندس، مرکز نوآوری، کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان با حضور معاون استاندار، برخی از مدیران و صاحبان صنایع استان افتتاح شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر مجتبی حسینی‌تودشکی ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی تخصصی، توسعه و بهبود دوره‌های کارآموزی، برنامه‌ریزی و توسعه دوره‌های مهارت‌آموزی، برگزاری نمایشگاه‌های کار و معرفی افراد کارآفرین به مراکز کارآفرینی از جمله وظایف این مرکز است.

وی افزود: در این راستا، برنامه‌ریزی‌های مناسبی توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها در حال انجام است و مرکز نوآوری، کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان نیز با همین هدف شکل گرفته است.

حسینی‌تودشکی بیان کرد: علاوه بر این، توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش عالی باعث افزایش تعداد دانش آموختگان دانشگاهی شده و ضروری است برای هماهنگی و اثربخشی آنها در جامعه برنامه‌های مناسبی تدوین شود. این در حالی است که آمارها، اطلاعات و پژوهش‌های انجام شده در خصوص وضعیت اشتغال کشور، حاکی از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال‌های اخیر دارد.

رئیس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی همدان گفت: از این رو تخصصی‌تر شدن مشاغل و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه‌ی فناوری، توسعه مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و لزوم توسعه و بهره‌وری صنایع کشور، ایجاد مراکز هدایت شغلی و کارآفرینی جهت افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان امری ضروری است.

 

تعداد بازدید: 9967

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان افتتاح شد

شناسه: 3829169
اخبار دستاوردها و افتخارات مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان افتتاح شد

رئیس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی همدان گفت: همزمان با برگزاری ششمین همایش روز مهندس، مرکز نوآوری، کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان با حضور معاون استاندار، برخی از مدیران و صاحبان صنایع استان افتتاح شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر مجتبی حسینی‌تودشکی ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی تخصصی، توسعه و بهبود دوره‌های کارآموزی، برنامه‌ریزی و توسعه دوره‌های مهارت‌آموزی، برگزاری نمایشگاه‌های کار و معرفی افراد کارآفرین به مراکز کارآفرینی از جمله وظایف این مرکز است.

وی افزود: در این راستا، برنامه‌ریزی‌های مناسبی توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها در حال انجام است و مرکز نوآوری، کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان نیز با همین هدف شکل گرفته است.

حسینی‌تودشکی بیان کرد: علاوه بر این، توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش عالی باعث افزایش تعداد دانش آموختگان دانشگاهی شده و ضروری است برای هماهنگی و اثربخشی آنها در جامعه برنامه‌های مناسبی تدوین شود. این در حالی است که آمارها، اطلاعات و پژوهش‌های انجام شده در خصوص وضعیت اشتغال کشور، حاکی از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال‌های اخیر دارد.

رئیس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی همدان گفت: از این رو تخصصی‌تر شدن مشاغل و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه‌ی فناوری، توسعه مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و لزوم توسعه و بهره‌وری صنایع کشور، ایجاد مراکز هدایت شغلی و کارآفرینی جهت افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان امری ضروری است.

 

سایر اخبار
افزودن نظرات