تعداد بازدید: 8053

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 1471045
اطلاعیه ها

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان با حضور نماینده شرکت کنترل گاز اکباتان آماده ارائه خدمات مشاوره و پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه کسب و کار می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای دوشنبه به دفتر مرکز هدایت شغلی واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

تعداد بازدید: 8053

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 1471045
اطلاعیه ها

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان با حضور نماینده شرکت کنترل گاز اکباتان آماده ارائه خدمات مشاوره و پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه کسب و کار می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای دوشنبه به دفتر مرکز هدایت شغلی واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات