تعداد بازدید: 2474

فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت

شناسه: 900947
اطلاعیه ها


​​​​​​​

فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت :به استحضار می رساند در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، فراخوان جهت پذیرش افراد متقاضی جذب به عنوان پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت از روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 آغاز و تا روز سه شنبه 1401/03/24ادامه خواهد داشت.  متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت به نشانی: https://amriye.msrt.ir  نسبت به ثبت نام و تکمیل درخواست جهت اعزام 1401/06/01اقدام نمایند.

تعداد بازدید: 2474

فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت

شناسه: 900947
اطلاعیه ها


​​​​​​​

فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت :به استحضار می رساند در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، فراخوان جهت پذیرش افراد متقاضی جذب به عنوان پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت از روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 آغاز و تا روز سه شنبه 1401/03/24ادامه خواهد داشت.  متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت به نشانی: https://amriye.msrt.ir  نسبت به ثبت نام و تکمیل درخواست جهت اعزام 1401/06/01اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات