تعداد بازدید: 2773

تمدید مهلت ثبت نام طرح دستیار فناوری

شناسه: 860578
اطلاعیه ها

در این طرح دانشجویان یک دوره زمانی ۶ ماهه مهارت‌آموزی و فعالیت فناورانه را در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان تجربه می‌کنند و به ازای ۳۰۰ ساعت کار در طول ۶ ماه، ماهیانه مبلغ ۱، ۲ و ۳ میلیون تومان به ترتیب به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شد. 

جهت کسب اطلاع از شرایط و نحوه ثبت‌نام در طرح دستیار فناوری، فایل راهنمای ثبت‌نام در طرح مطالعه شود.
علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام به آدرس http://www.parkintern.ir مراجعه کنند.

پایان تاریخ ثبت نام 25 خرداد

دفتر ارتباط با صنعت

 

راهنمای ثبت نام در طرح دستیار فناوری فرم مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری

 


 

تعداد بازدید: 2773

تمدید مهلت ثبت نام طرح دستیار فناوری

شناسه: 860578
اطلاعیه ها

در این طرح دانشجویان یک دوره زمانی ۶ ماهه مهارت‌آموزی و فعالیت فناورانه را در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان تجربه می‌کنند و به ازای ۳۰۰ ساعت کار در طول ۶ ماه، ماهیانه مبلغ ۱، ۲ و ۳ میلیون تومان به ترتیب به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شد. 

جهت کسب اطلاع از شرایط و نحوه ثبت‌نام در طرح دستیار فناوری، فایل راهنمای ثبت‌نام در طرح مطالعه شود.
علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام به آدرس http://www.parkintern.ir مراجعه کنند.

پایان تاریخ ثبت نام 25 خرداد

دفتر ارتباط با صنعت

 

راهنمای ثبت نام در طرح دستیار فناوری فرم مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری

 


 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات