تعداد بازدید: 1459

سمینار «بیت‌کوین و بلاک‌چین»

شناسه: 3540600
اطلاعیه ها

🔰 مرکز رشد دانشگاه صنعتی همدان با همکاری گروه کامپیوتر و شرکت خبرچین برگزار می‌کند

سمینار «بیت‌کوین و بلاک‌چین» روز دوشنبه مورخ ۱۱ دی ساعت ۱۱.۴۵ تا ۱۳ در سالن شهید چمران برگزار می شود.

محوریت سمینار درباره رمزارزها و آینده موبوط به این حوزه می‌باشد و مخاطب این سمینار تمامی دانشجویان می‌باشند.
این سمینار توسط دکتر بشیری و مهندس محسنی ارائه خواهد شد.

جهت ثبت نام می توانید به صورت رایگان نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را به شماره ۰۹۰۱۰۹۰۲۴۵۴ ارسال کنید و یا از طریق لینک زیر اقدام کنید.
tel@Innovation_hut


​​​​​​​

تعداد بازدید: 1459

سمینار «بیت‌کوین و بلاک‌چین»

شناسه: 3540600
اطلاعیه ها

🔰 مرکز رشد دانشگاه صنعتی همدان با همکاری گروه کامپیوتر و شرکت خبرچین برگزار می‌کند

سمینار «بیت‌کوین و بلاک‌چین» روز دوشنبه مورخ ۱۱ دی ساعت ۱۱.۴۵ تا ۱۳ در سالن شهید چمران برگزار می شود.

محوریت سمینار درباره رمزارزها و آینده موبوط به این حوزه می‌باشد و مخاطب این سمینار تمامی دانشجویان می‌باشند.
این سمینار توسط دکتر بشیری و مهندس محسنی ارائه خواهد شد.

جهت ثبت نام می توانید به صورت رایگان نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را به شماره ۰۹۰۱۰۹۰۲۴۵۴ ارسال کنید و یا از طریق لینک زیر اقدام کنید.
tel@Innovation_hut


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات