تعداد بازدید: 5269

دوره های آموزشی کوتاه مدت در مرکز آموزش های آزاد ومجازی فصل بهار 1403

شناسه: 4055646
اطلاعیه ها کارگاه ها و دوره های اموزشی

نام دوره: طراحی صفحات وب (WordPress)

طبقه بندی: مهندسی

مخاطب: دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر و علاقه مندان در حوزه IT

مدرس: مهندس مهران اسدی

شروع دوره: هشتم اردیبهشت

لینک ثبت نام:


​​​​​​​

 

 

نام دوره: طراحی مدار چاپی با آلتیوم دیزاینر (آنلاین)

طبقه بندی: مهندسی

مخاطب: دانشجویان گروه مهندسی برق و پزشکی

مدرس: دکتر رسول باغبانی

شروع دوره:  دهم اردیبهشت

لینک ثبت نام:


​​​​​​​

 

تعداد بازدید: 5269

دوره های آموزشی کوتاه مدت در مرکز آموزش های آزاد ومجازی فصل بهار 1403

شناسه: 4055646
اطلاعیه ها کارگاه ها و دوره های اموزشی

نام دوره: طراحی صفحات وب (WordPress)

طبقه بندی: مهندسی

مخاطب: دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر و علاقه مندان در حوزه IT

مدرس: مهندس مهران اسدی

شروع دوره: هشتم اردیبهشت

لینک ثبت نام:


​​​​​​​

 

 

نام دوره: طراحی مدار چاپی با آلتیوم دیزاینر (آنلاین)

طبقه بندی: مهندسی

مخاطب: دانشجویان گروه مهندسی برق و پزشکی

مدرس: دکتر رسول باغبانی

شروع دوره:  دهم اردیبهشت

لینک ثبت نام:


​​​​​​​

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات