شرکت رئیس دانشگاه در برنامه تلویزیونی زنده ایسوا و ملاقات با مدیرکل صدا وسیمای مرکز همدان

در مصاحبه خبری رئیس دانشگاه صنعتی همدان با مدیرکل صداوسیمای استان فعالیت های دانشگاه در عرصه ارتباط با صنعت و شعار سال معرفی شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی در مصاحبه خبری دکتر امیر مومنی در برنامه تلویزیونی ایسوا و همچنین جلسه با مدیرکل صداوسیمای استان همدان، فعالیت های دانشگاه در عرصه ارتباط با صنعت و همچنین شعار سال صبحت و گفتگو شد.
در این برنامه رئیس دانشگاه صنعتی همدان به اهم دستاوردها و فعالیت های پژوهشی و آموزشی دانشگاه اشاره کرد و از برنامه ها آینده جهت توسعه و ارتقاء ارتباط دانشگاه با صنایع استان و کشور در راستای تحقق شعار سال سخن گفت.
همچنین در این مصاحبه  مشکلات و کاستی های حمایت های صنایع از پروژه ها و ایده های دانشجویان و اساتید و انتظارات دانشگاه از واحد های تولیدی و صنعتی و مسوولین استانی و کشوری در جهت تقویت رابطه علم و تولید مطرح شد.


​​​​​​​

شرکت رئیس دانشگاه در برنامه تلویزیونی زنده ایسوا و ملاقات با مدیرکل صدا وسیمای مرکز همدان

در مصاحبه خبری رئیس دانشگاه صنعتی همدان با مدیرکل صداوسیمای استان فعالیت های دانشگاه در عرصه ارتباط با صنعت و شعار سال معرفی شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی در مصاحبه خبری دکتر امیر مومنی در برنامه تلویزیونی ایسوا و همچنین جلسه با مدیرکل صداوسیمای استان همدان، فعالیت های دانشگاه در عرصه ارتباط با صنعت و همچنین شعار سال صبحت و گفتگو شد.
در این برنامه رئیس دانشگاه صنعتی همدان به اهم دستاوردها و فعالیت های پژوهشی و آموزشی دانشگاه اشاره کرد و از برنامه ها آینده جهت توسعه و ارتقاء ارتباط دانشگاه با صنایع استان و کشور در راستای تحقق شعار سال سخن گفت.
همچنین در این مصاحبه  مشکلات و کاستی های حمایت های صنایع از پروژه ها و ایده های دانشجویان و اساتید و انتظارات دانشگاه از واحد های تولیدی و صنعتی و مسوولین استانی و کشوری در جهت تقویت رابطه علم و تولید مطرح شد.


​​​​​​​

افزودن نظرات