تعداد بازدید: 16901

درخواست خروج از کشور برای دانشجویان پسر مشمول در تعطیلات نوروز 1403

شناسه: 3852647
اطلاعیه ها

به اطلاعیه کلیه دانشجویان پسر مشمول دانشگاه می رساند چنانچه قصد خروج از کشور در تعطیلات نوروز سال 1403 را دارند درخواست خود را نهایت تا روز چهارشنبه مورخ 23/12/1402 در سامانه سازمان وظیفه عمومی به نشانی اینترنتی sakha.epolice.ir   ثبت نمایند.

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

تعداد بازدید: 16901

درخواست خروج از کشور برای دانشجویان پسر مشمول در تعطیلات نوروز 1403

شناسه: 3852647
اطلاعیه ها

به اطلاعیه کلیه دانشجویان پسر مشمول دانشگاه می رساند چنانچه قصد خروج از کشور در تعطیلات نوروز سال 1403 را دارند درخواست خود را نهایت تا روز چهارشنبه مورخ 23/12/1402 در سامانه سازمان وظیفه عمومی به نشانی اینترنتی sakha.epolice.ir   ثبت نمایند.

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات