تعداد بازدید: 6300

بازدید مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت عتف از دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4289907
اخبار

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان دانشجویان به همراه مشاور رئیس سازمان  در حوزه فناوری و اطلاعات از فرآیند انجام امور دانش آموختگان دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، در این بازدید دکتر حامد ثقفی، مدیرکل امور دانش آموختگان به همراه دکتر مختاری مشاور رئیس سازمان دانشجویان و کارشناسان مربوطه جلسه‌ای با رئیس، معاونین و کارشناسان اداره آموزش دانشگاه داشتند.  

در این جلسه مدیرکل امور دانش آموختگان  از آخرین رویه و فرآیند صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان، صدور کد صحت مدارک، رصد بایگانی و پرسش و پاسخ در خصوص نحوه دریافت تائیدیه تحصیلی در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) دیدار و گفتگو کرد.

تعداد بازدید: 6300

بازدید مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت عتف از دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4289907
اخبار

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان دانشجویان به همراه مشاور رئیس سازمان  در حوزه فناوری و اطلاعات از فرآیند انجام امور دانش آموختگان دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، در این بازدید دکتر حامد ثقفی، مدیرکل امور دانش آموختگان به همراه دکتر مختاری مشاور رئیس سازمان دانشجویان و کارشناسان مربوطه جلسه‌ای با رئیس، معاونین و کارشناسان اداره آموزش دانشگاه داشتند.  

در این جلسه مدیرکل امور دانش آموختگان  از آخرین رویه و فرآیند صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان، صدور کد صحت مدارک، رصد بایگانی و پرسش و پاسخ در خصوص نحوه دریافت تائیدیه تحصیلی در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) دیدار و گفتگو کرد.

سایر اخبار
افزودن نظرات