اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

 دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی در سال تحصیلی 1402-1401 لازم است از روز سه شنبه مورخ 1401/5/11 تا روز چهار شنبه  1401/5/20 به سایت دانشگاه و سپس سامانه خوابگاهی سراد (نام کاربری: شماره دانشجویی – رمز عبور: کد ملی) مراجعه و پیش ثبت نام نمایند. دانشجویانی که بعد از بازه زمانی مذکور پیش ثبت نام نمایند در اولویت واگذاری خوابگاه نخواهند بود.​​​​​​​

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

 دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی در سال تحصیلی 1402-1401 لازم است از روز سه شنبه مورخ 1401/5/11 تا روز چهار شنبه  1401/5/20 به سایت دانشگاه و سپس سامانه خوابگاهی سراد (نام کاربری: شماره دانشجویی – رمز عبور: کد ملی) مراجعه و پیش ثبت نام نمایند. دانشجویانی که بعد از بازه زمانی مذکور پیش ثبت نام نمایند در اولویت واگذاری خوابگاه نخواهند بود.​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

تقويم آموزشي نيم‌سال اول سال تحصيلي 1402-1401

متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان و شرکت مخابرات استان

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در تعطیلات تابستان

فرصت های شغلی

افزودن نظرات