تعداد بازدید: 10524

اطلاعیه مکان برگزاری کلاس های درس "ورزش یک"

شناسه: 3960513
اطلاعیه ها

🔰 اطلاعیه مکان برگزاری کلاس های درس "ورزش یک"

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مکان تشکیل کلاس های درس "ورزش یک" در سالن ورزشی آبشار واقع در بلوار بعثت، پشت مجموعه ورزشی آبیاران برگزار می گردد.

لازم به ذکر است آخرین تغییرات زمان برگزاری کلاس های تربیت بدنی و ورزش یک را با مراجعه به برنامه درسی هفتگی خود در سامانه گلستان مشاهده نمائید.

"اداره تربیت بدنی دانشگاه"

تعداد بازدید: 10524

اطلاعیه مکان برگزاری کلاس های درس "ورزش یک"

شناسه: 3960513
اطلاعیه ها

🔰 اطلاعیه مکان برگزاری کلاس های درس "ورزش یک"

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مکان تشکیل کلاس های درس "ورزش یک" در سالن ورزشی آبشار واقع در بلوار بعثت، پشت مجموعه ورزشی آبیاران برگزار می گردد.

لازم به ذکر است آخرین تغییرات زمان برگزاری کلاس های تربیت بدنی و ورزش یک را با مراجعه به برنامه درسی هفتگی خود در سامانه گلستان مشاهده نمائید.

"اداره تربیت بدنی دانشگاه"

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات