تعداد بازدید: 1560

اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

شناسه: 3586991
اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان
بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان برای امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402،  موظف به مشاهده و چاپ و به همراه داشتن پرینت گزارش 428 (برنامه امتحانات پایانی دانشجو) از سیستم آموزشی گلستان و کارت دانشجویی جهت شرکت در امتحانات حضوری می باشند. در صورت به همراه نداشتن گزارش 428 دانشجویان اجازه شرکت در امتحانات حضوری را ندارند. ضمنا به همراه داشتن گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند و... حتی به صورت خاموش در جلسه امتحان ممنوع می باشد. دانشجویان می بایست قبل از ورود به جلسه امتحان گوشی تلفن همراه خود را به صورت خاموش به صندوق امانات واقع در طبقه همکف ساختمان اصلی و ساختمان فرشچیان دانشگاه تحویل نمایند.

" مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه"

تعداد بازدید: 1560

اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

شناسه: 3586991
اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان
بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان برای امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402،  موظف به مشاهده و چاپ و به همراه داشتن پرینت گزارش 428 (برنامه امتحانات پایانی دانشجو) از سیستم آموزشی گلستان و کارت دانشجویی جهت شرکت در امتحانات حضوری می باشند. در صورت به همراه نداشتن گزارش 428 دانشجویان اجازه شرکت در امتحانات حضوری را ندارند. ضمنا به همراه داشتن گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند و... حتی به صورت خاموش در جلسه امتحان ممنوع می باشد. دانشجویان می بایست قبل از ورود به جلسه امتحان گوشی تلفن همراه خود را به صورت خاموش به صندوق امانات واقع در طبقه همکف ساختمان اصلی و ساختمان فرشچیان دانشگاه تحویل نمایند.

" مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه"

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات