تعداد بازدید: 2124

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

شناسه: 4275963
اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند، ثبت نام مقدماتی نیم سال اول سال تحصیلی 1404-403 از تاریخ  12/03/1403 الی  13/03/1403 مطابق تقویم آموزشی  و بر اساس ترم ورود در روزهای تعیین شده از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می شود. ضمناً دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند.

🔰روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان
🌐 www.hut.ac.ir
📧 info@hut.ac.ir
☎️ 081-38411101

✳️ کلیه دانشجویان کارشناسی ملزم به شرکت در ثبت نام مقدماتی می باشند و چنانچه دانشجویی در ثبت نام مقدماتی شرکت نکند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ثبت نام دانشجو فقط در روز ثبت نام با تاخیر امکان پذیر است.

✳️ کلیه دانشجویان با توجه به گزارش ۸۲  سامانه گلستان و فقط از طریق پرداخت الکترونیکی ملزم به تسویه حساب کامل شهریه می باشند؛ در غیر اینصورت مجاز به انجام  ثبت نام مقدماتی نمی‌باشند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم شرکت در ثبت نام مقدماتی به عهده دانشجو است.

✳️ کلیه دانشجویانی که متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه های دیگر در نیم سال اول 1404-1403 هستند لازم است در ثبت نام مقدماتی شرکت نمایند.

✳️ کلیه دانشجویان  ملزم به انجام ارزشیابی اساتید در نیم سال 4022 قبل از انجام پیش ثبت نام   می باشند و چنانچه در ارزشیابی شرکت نکنند، اجازه انجام ثبت نام مقدماتی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (گزارش 428) را نخواهند داشت.

🔴 جهت مشاهده فایل راهنما اینجا کلیک نمایید.

تعداد بازدید: 2124

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

شناسه: 4275963
اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند، ثبت نام مقدماتی نیم سال اول سال تحصیلی 1404-403 از تاریخ  12/03/1403 الی  13/03/1403 مطابق تقویم آموزشی  و بر اساس ترم ورود در روزهای تعیین شده از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می شود. ضمناً دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند.

🔰روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان
🌐 www.hut.ac.ir
📧 info@hut.ac.ir
☎️ 081-38411101

✳️ کلیه دانشجویان کارشناسی ملزم به شرکت در ثبت نام مقدماتی می باشند و چنانچه دانشجویی در ثبت نام مقدماتی شرکت نکند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ثبت نام دانشجو فقط در روز ثبت نام با تاخیر امکان پذیر است.

✳️ کلیه دانشجویان با توجه به گزارش ۸۲  سامانه گلستان و فقط از طریق پرداخت الکترونیکی ملزم به تسویه حساب کامل شهریه می باشند؛ در غیر اینصورت مجاز به انجام  ثبت نام مقدماتی نمی‌باشند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم شرکت در ثبت نام مقدماتی به عهده دانشجو است.

✳️ کلیه دانشجویانی که متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه های دیگر در نیم سال اول 1404-1403 هستند لازم است در ثبت نام مقدماتی شرکت نمایند.

✳️ کلیه دانشجویان  ملزم به انجام ارزشیابی اساتید در نیم سال 4022 قبل از انجام پیش ثبت نام   می باشند و چنانچه در ارزشیابی شرکت نکنند، اجازه انجام ثبت نام مقدماتی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (گزارش 428) را نخواهند داشت.

🔴 جهت مشاهده فایل راهنما اینجا کلیک نمایید.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات