تعداد بازدید: 1900

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

شناسه: 3533257
اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

بدین­وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می­رساند، ثبت نام مقدماتی نیم­سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ  03/10/1402 الی  04/10/1402 مطابق تقویم آموزشی  و بر اساس ترم ورود در روزهای تعیین شده از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می­شود. ضمناً دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند.

  • کلیه دانشجویان کارشناسی ملزم به شرکت در ثبت نام مقدماتی می­باشند و چنانچه دانشجویی در ثبت نام مقدماتی شرکت نکند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ثبت نام دانشجو فقط در روز ثبت نام با تاخیر امکان پذیر است.
  • کلیه دانشجویان با توجه به گزارش ۸۲  سامانه گلستان و فقط از طریق پرداخت الکترونیکی ملزم به تسویه حساب کامل شهریه می­باشند؛ در غیر اینصورت مجاز به انجام  ثبت نام مقدماتی نمی‌باشند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم شرکت در ثبت نام مقدماتی به عهده دانشجو است.
  • کلیه دانشجویانی که متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه­های دیگر در نیم­سال دوم 1403-1402 هستند لازم است در ثبت نام مقدماتی شرکت نمایند.
  • کلیه دانشجویان  ملزم به انجام ارزشیابی اساتید در نیم­سال 4021 قبل از انجام پیش ثبت نام       می­باشند و چنانچه در ارزشیابی شرکت نکنند، اجازه انجام ثبت نام مقدماتی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (گزارش 428) را نخواهند داشت.

جهت مشاهده فایل راهنما اینجا کلیک نمایید.

​​​​​​​

تعداد بازدید: 1900

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

شناسه: 3533257
اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

بدین­وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می­رساند، ثبت نام مقدماتی نیم­سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ  03/10/1402 الی  04/10/1402 مطابق تقویم آموزشی  و بر اساس ترم ورود در روزهای تعیین شده از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می­شود. ضمناً دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند.

  • کلیه دانشجویان کارشناسی ملزم به شرکت در ثبت نام مقدماتی می­باشند و چنانچه دانشجویی در ثبت نام مقدماتی شرکت نکند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ثبت نام دانشجو فقط در روز ثبت نام با تاخیر امکان پذیر است.
  • کلیه دانشجویان با توجه به گزارش ۸۲  سامانه گلستان و فقط از طریق پرداخت الکترونیکی ملزم به تسویه حساب کامل شهریه می­باشند؛ در غیر اینصورت مجاز به انجام  ثبت نام مقدماتی نمی‌باشند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم شرکت در ثبت نام مقدماتی به عهده دانشجو است.
  • کلیه دانشجویانی که متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه­های دیگر در نیم­سال دوم 1403-1402 هستند لازم است در ثبت نام مقدماتی شرکت نمایند.
  • کلیه دانشجویان  ملزم به انجام ارزشیابی اساتید در نیم­سال 4021 قبل از انجام پیش ثبت نام       می­باشند و چنانچه در ارزشیابی شرکت نکنند، اجازه انجام ثبت نام مقدماتی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (گزارش 428) را نخواهند داشت.

جهت مشاهده فایل راهنما اینجا کلیک نمایید.

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات