تعداد بازدید: 17040

اطلاعیه رزرو غذا روز چهارشنبه 2 خرداد

شناسه: 4243304
اطلاعیه ها

ضمن عرض تسلیت شهادت رئیس جمهور محترم و همراهان ایشان به جهت رفاه دانشجویان عزیز مستقر در خوابگاه (غیر بومی) سلف سرویس دانشگاه در تاریخ فردا چهارشنبه 1403/03/02 فقط برای این دانشجویان فعال بوده و به این ترتیب عمل می نماید:
دانشجویان پسر: هر دو وعده شام و نهار را در سلف سرویس دانشگاه و از ساعت 11:30 تا 13:30 حضوری دریافت خواهند نمود.
دانشجویان دختر: هر دو وعده شام و نهار را در محل سلف سرویس دانشگاه و برای آن دسته از دانشجویان که امکان حضور در دانشگاه را ندارند در محل خوابگاه دریافت خواهند نمود.
شایان ذکر است؛ دانشجویانی که تمایل به کنسل نمودن غذای فردا را دارند می توانند با مراجعه به دفتر تغذیه یا با شماره 38411211 (آقای مقیمی) نسبت به کنسلی بدون جریمه اقدام نمایند.
                               با سپاس
                   مدیریت دانشجویی

تعداد بازدید: 17040

اطلاعیه رزرو غذا روز چهارشنبه 2 خرداد

شناسه: 4243304
اطلاعیه ها

ضمن عرض تسلیت شهادت رئیس جمهور محترم و همراهان ایشان به جهت رفاه دانشجویان عزیز مستقر در خوابگاه (غیر بومی) سلف سرویس دانشگاه در تاریخ فردا چهارشنبه 1403/03/02 فقط برای این دانشجویان فعال بوده و به این ترتیب عمل می نماید:
دانشجویان پسر: هر دو وعده شام و نهار را در سلف سرویس دانشگاه و از ساعت 11:30 تا 13:30 حضوری دریافت خواهند نمود.
دانشجویان دختر: هر دو وعده شام و نهار را در محل سلف سرویس دانشگاه و برای آن دسته از دانشجویان که امکان حضور در دانشگاه را ندارند در محل خوابگاه دریافت خواهند نمود.
شایان ذکر است؛ دانشجویانی که تمایل به کنسل نمودن غذای فردا را دارند می توانند با مراجعه به دفتر تغذیه یا با شماره 38411211 (آقای مقیمی) نسبت به کنسلی بدون جریمه اقدام نمایند.
                               با سپاس
                   مدیریت دانشجویی

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات