تعداد بازدید: 2268

اطلاعیه راهنمای پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی 1403-1402 نیمسال دوم

شناسه: 3568612
اطلاعیه ها

اطلاعیه

راهنمای پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی  1403-1402 نیمسال دوم

به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسری 1402 که در مهر ماه موفق به ثبت نام نشده و مدارک دیپلم و ریز نمرات در دسترس دارند می رساند می توانند جهت ثبت نام غیر حضوری از مورخ 15/11/1402 تا مورخ 18/11/1402 به سامانه گلستان دانشگاه صنعتی همدان به آدرس https://golestan.hut.ac.ir مراجعه نموده و فرایند ثبت نام غیر حضوری را به انجام برسانند. زمان ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده 23/11/1402 تا مورخ 24/11/1402 می باشد.

 متذکر می شود راهنمای پذیرش غیرحضوری در صفحه نو دانشجویان به آدرسhttps://www.hut.ac.ir  موجود  است.

" امور پذیرش و ثبت نام"

​​​​​​​

تعداد بازدید: 2268

اطلاعیه راهنمای پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی 1403-1402 نیمسال دوم

شناسه: 3568612
اطلاعیه ها

اطلاعیه

راهنمای پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی  1403-1402 نیمسال دوم

به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسری 1402 که در مهر ماه موفق به ثبت نام نشده و مدارک دیپلم و ریز نمرات در دسترس دارند می رساند می توانند جهت ثبت نام غیر حضوری از مورخ 15/11/1402 تا مورخ 18/11/1402 به سامانه گلستان دانشگاه صنعتی همدان به آدرس https://golestan.hut.ac.ir مراجعه نموده و فرایند ثبت نام غیر حضوری را به انجام برسانند. زمان ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده 23/11/1402 تا مورخ 24/11/1402 می باشد.

 متذکر می شود راهنمای پذیرش غیرحضوری در صفحه نو دانشجویان به آدرسhttps://www.hut.ac.ir  موجود  است.

" امور پذیرش و ثبت نام"

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات