تعداد بازدید: 9474

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - فائزه السادات هاشمی

شناسه: 3025031
اطلاعیه ها

بسمه تعالی​​​​​​

 

گروه مهندسی پزشکی

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

پایش سلامت مبتنی براینترنت اشیاء و تکنولوژی لورا در بیماران مبتلا به کووید 19

ارائه دهنده: فائزه السادات هاشمی

زمان: 18/7/1402         ساعت: 8 صبح                                                         مکان:کلاس 213

استاد راهنما:دکتر رسول باغبانی                 مرتبه علمی:استادیار                 دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر معصومه اشوری راد       مرتبه علمی:استادیار         دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

 استاد داور خارجی: دکتر سید محمد عظیمی       مرتبه علمی:دانشیار            دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

چکیده:

تکنولوژی در زمینه اینترنت اشیاء، به سرعت در حال پیشرفت و دگرگونی است. پیوستگی بین اینترنت اشیاء و مراقبت‌ های بهداشتی، در زمینه توانایی بهبود مراقبت‌های بهداشتی، از طریق ابزار‌های سنجش علائم حیاتی، بستری شدن در بیمارستان ها را، برای بیماران هموار کرده است. شبکه لورا، یک سیستم ارتباطی دور برد بوده، که در کشور ایران، در باند فرکانسی 433 مگاهرتز، اجازه فعالیت دارد. در این پروژه، یک سیستم پایش سلامت، مبتنی بر اینترنت اشیاء پزشکی و تکنولوژی لورا، طراحی وپیاده سازی شده است. که برای ارزیابی آن چند پارامتر علائم حیاتی بیمار مبتلا به کرونا ویروس، نظیر سطح اکسیژن خون، نبض و دمای بدن به صورت پیوسته اندازه گیری و ذخیره سازی می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، که این سیستم قابلیت ارسال هم زمان چندین نوع داده، از سنسور‌های مختلف را نیز دارا می‌باشد. این اکوسیستم، دارای ویژگی‌های پیاده سازی آسان، ایمن و کم مصرف می‌باشد، که در بسیاری از تجهیزات همراه هوشمند، می‌تواند به کار گرفته شود.

 

 

 

تعداد بازدید: 9474

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - فائزه السادات هاشمی

شناسه: 3025031
اطلاعیه ها

بسمه تعالی​​​​​​

 

گروه مهندسی پزشکی

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

پایش سلامت مبتنی براینترنت اشیاء و تکنولوژی لورا در بیماران مبتلا به کووید 19

ارائه دهنده: فائزه السادات هاشمی

زمان: 18/7/1402         ساعت: 8 صبح                                                         مکان:کلاس 213

استاد راهنما:دکتر رسول باغبانی                 مرتبه علمی:استادیار                 دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر معصومه اشوری راد       مرتبه علمی:استادیار         دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

 استاد داور خارجی: دکتر سید محمد عظیمی       مرتبه علمی:دانشیار            دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

چکیده:

تکنولوژی در زمینه اینترنت اشیاء، به سرعت در حال پیشرفت و دگرگونی است. پیوستگی بین اینترنت اشیاء و مراقبت‌ های بهداشتی، در زمینه توانایی بهبود مراقبت‌های بهداشتی، از طریق ابزار‌های سنجش علائم حیاتی، بستری شدن در بیمارستان ها را، برای بیماران هموار کرده است. شبکه لورا، یک سیستم ارتباطی دور برد بوده، که در کشور ایران، در باند فرکانسی 433 مگاهرتز، اجازه فعالیت دارد. در این پروژه، یک سیستم پایش سلامت، مبتنی بر اینترنت اشیاء پزشکی و تکنولوژی لورا، طراحی وپیاده سازی شده است. که برای ارزیابی آن چند پارامتر علائم حیاتی بیمار مبتلا به کرونا ویروس، نظیر سطح اکسیژن خون، نبض و دمای بدن به صورت پیوسته اندازه گیری و ذخیره سازی می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، که این سیستم قابلیت ارسال هم زمان چندین نوع داده، از سنسور‌های مختلف را نیز دارا می‌باشد. این اکوسیستم، دارای ویژگی‌های پیاده سازی آسان، ایمن و کم مصرف می‌باشد، که در بسیاری از تجهیزات همراه هوشمند، می‌تواند به کار گرفته شود.

 

 

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات