اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد- مجتبی رمضانی

گروه مهندسی معدن

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

مدل‌سازی عددی و تحلیل پایداری تقاطع‌ها در سازه‌های زیر‌زمینی

ارائه دهنده:

مجتبی رمضانی

زمان: 1401/03/23          ساعت 9:30           مکان: کلاس 215 

استاد راهنما:  دکتر ستار مهدوری                    مرتبه علمی: استادیار           دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر سرفرازی                    مرتبه علمی: دانشیار           دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر شهریار                      مرتبه علمی: استاد            دانشگاه: صنعتی امیر کبیر

چکیده:

بررسی پایداری در محل تقاطع‌ تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی به خاطر تمرکز تنش و حالت سه‌بعدی مسئله‌ی بسیار پیچیده‌ای است. در زمان اجرای تونل، تغییر‌ شکل ایجاد شده به دلیل اختلال به وجود آمده در مصالح اطراف ناحیه تقاطع، ممکن است باعث به‌وجود آمدن ناپایداری شود. در این تحقیق برای تحلیل تنش‌ها و جابجایی‌های ایجاد شده در محل تقاطع فضای زیرزمینی از روش مدلسازی عددی و نرم‌افزار FLAC3D استفاده شد. همچنین در این تحقیق، تحلیل پایداری تقاطع فضاهای زیرزمینی در زمین‌های نرم و توده‌سنگ مدنظر قرارگرفت. که برای مدلسازی و انجام تحلیل استاتیکی در زمین نرم، تحلیل پایداری تقاطع موجود در قنات قاسم‌آباد و برای تحلیل پایداری تقاطع تونل حفاری شده در توده سنگ، تقاطع تونل‌های اصلی و فرعی آزادراه شماره 36 تهران به شمال مورد بررسی قرار گرفتند.

 

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد- مجتبی رمضانی

گروه مهندسی معدن

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

مدل‌سازی عددی و تحلیل پایداری تقاطع‌ها در سازه‌های زیر‌زمینی

ارائه دهنده:

مجتبی رمضانی

زمان: 1401/03/23          ساعت 9:30           مکان: کلاس 215 

استاد راهنما:  دکتر ستار مهدوری                    مرتبه علمی: استادیار           دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر سرفرازی                    مرتبه علمی: دانشیار           دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر شهریار                      مرتبه علمی: استاد            دانشگاه: صنعتی امیر کبیر

چکیده:

بررسی پایداری در محل تقاطع‌ تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی به خاطر تمرکز تنش و حالت سه‌بعدی مسئله‌ی بسیار پیچیده‌ای است. در زمان اجرای تونل، تغییر‌ شکل ایجاد شده به دلیل اختلال به وجود آمده در مصالح اطراف ناحیه تقاطع، ممکن است باعث به‌وجود آمدن ناپایداری شود. در این تحقیق برای تحلیل تنش‌ها و جابجایی‌های ایجاد شده در محل تقاطع فضای زیرزمینی از روش مدلسازی عددی و نرم‌افزار FLAC3D استفاده شد. همچنین در این تحقیق، تحلیل پایداری تقاطع فضاهای زیرزمینی در زمین‌های نرم و توده‌سنگ مدنظر قرارگرفت. که برای مدلسازی و انجام تحلیل استاتیکی در زمین نرم، تحلیل پایداری تقاطع موجود در قنات قاسم‌آباد و برای تحلیل پایداری تقاطع تونل حفاری شده در توده سنگ، تقاطع تونل‌های اصلی و فرعی آزادراه شماره 36 تهران به شمال مورد بررسی قرار گرفتند.

 

سایر اطلاعیه ها

تقويم آموزشي نيم‌سال اول سال تحصيلي 1402-1401

متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان و شرکت مخابرات استان

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در تعطیلات تابستان

فرصت های شغلی

افزودن نظرات