تعداد بازدید: 98044

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه

شناسه: 4094329
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند :

لازم است کلیه دانشجویان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل پرسشنامه زیر با موضوع "سبک زندگی دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" اقدام نمایند.

لینک پرسشنامه:

 

تعداد بازدید: 98044

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه

شناسه: 4094329
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند :

لازم است کلیه دانشجویان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل پرسشنامه زیر با موضوع "سبک زندگی دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" اقدام نمایند.

لینک پرسشنامه:

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات