تعداد بازدید: 13572

اساتید دانشگاه صنعتی همدان در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان

شناسه: 1319374
اخبار دستاوردها و افتخارات


​​​​​​​
​​​​​​​

به گزارش دفتر روابط عمومی در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان که در ماه سپتامبر سال جاری از سوی پایگاه استنادی الزویر اعلام شده، آقایان دکتر مومنی و دکتر موسوی‌زارع حضور دارند. همچنین، نام آقای دکتر دهقانی نیز در لیست دوم (کوتاه‌مدت سالیانه) اعلام گردیده است.

لینک گزارش

تعداد بازدید: 13572

اساتید دانشگاه صنعتی همدان در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان

شناسه: 1319374
اخبار دستاوردها و افتخارات


​​​​​​​
​​​​​​​

به گزارش دفتر روابط عمومی در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان که در ماه سپتامبر سال جاری از سوی پایگاه استنادی الزویر اعلام شده، آقایان دکتر مومنی و دکتر موسوی‌زارع حضور دارند. همچنین، نام آقای دکتر دهقانی نیز در لیست دوم (کوتاه‌مدت سالیانه) اعلام گردیده است.

لینک گزارش

سایر اخبار
افزودن نظرات