تعداد بازدید: 3017

آغاز ثبت نام اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان برای دریافت بن اعتباری خرید کتاب

شناسه: 839385
اطلاعیه ها


 

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی

آغاز ثبت نام اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان برای دریافت بن اعتباری خرید کتاب

 

ثبت نام برای دریافت بن اعتباری خرید کتاب برای  اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان سراسر کشور، ویژه بخش مجازی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، آغاز شد. افراد می توانند برای دریافت بن به آدرس Ketab.ir مراجعه کرده، ثبت نام نمایند. ​​​​​​​

تعداد بازدید: 3017

آغاز ثبت نام اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان برای دریافت بن اعتباری خرید کتاب

شناسه: 839385
اطلاعیه ها


 

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی

آغاز ثبت نام اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان برای دریافت بن اعتباری خرید کتاب

 

ثبت نام برای دریافت بن اعتباری خرید کتاب برای  اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان سراسر کشور، ویژه بخش مجازی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، آغاز شد. افراد می توانند برای دریافت بن به آدرس Ketab.ir مراجعه کرده، ثبت نام نمایند. ​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات