دورهمی‌های کارآفرینی

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی همدان در سال 1403 اقدام به عقد قرارداد با صنایع و شرکت های مختلف در استان همدان به منظور حضور در مرکز و ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان و رصد فارغ التحصیلان نموده است. این جلسات از ابتدای سال 1403 هر هفته توسط این صنایع با یک زمان‌بندی از پیش تعیین شده برگزار می‌شود.

 
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image