اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی همدان

خدمات آموزشی

آیین نامه و مقررات و شیوه نامه
فرآیندها و فایل­های راهنما
تقویم آموزشی، تاریخ های کلیدی
لیست دروس ارائه شده ترم جاری
لیست گزارش­ها و پردازش­های پرکابرد
سرفصل رشته ها و برنامه مصوب هشت ترم
خانم حسینی
کارشناس مسئول آموزش
تلفن: 38411408-081
پست الکترونیک: edu@hut.ac.ir 
Responsive Image
-
کارشناس امور کلاس ها
تلفن : 38411413-081
پست الکترونیک: edu@hut.ac.ir
Responsive Image
امیر نامدارمنش
کارشناس آموزش
تلفن : 38411411-081
Responsive Image
حسین خدابخشیان
دبیرخانه آموزش
تلفن : 38411407-081
Responsive Image