Responsive Image
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سالتحصیلی 1401 -1400 (نیمسال 4002)

ردیف رویداد تاریخ
1 انتخاب واحد ورودی 98و ماقبل یکشنبه 1400/11/17
2 انتخاب واحد ورودی 99 دوشنبه 1400/11/18
3 انتخاب واحد ورودی 1400 سه شنبه 1400/11/19
4 انتخاب واحد با تاخیر چهارشنبه 1400/11/20
5 شروع کلاس‌ها شنبه 1400/11/23
6 حذف و اضافه ورودی 98 و ماقبل یکشنبه 1400/12/1
7 حذف و اضافه ورودی 99و 1400 دوشنبه 1400/12/2
8 حذف تک درس سه شنبه 1401/03/10
9 ارزشیابی اساتید شنبه 1401/3/14تا جمعه 1401/3/20
10 پیش ثبت نام ورودی 98و ماقبل دوشنبه 1401/03/16
11 پیش ثبت نام ورودی 99و 1400 سه شنبه 1401/03/17
12 پایان کلاس ها چهارشنبه 1401/03/25
13 امتحانات دروس عملی شنبه 1401/03/21تا چهارشنبه 1401/03/25
14 امتحانات پایان ترم شنبه 1401/03/28 تا دوشنبه 1401/04/13

براساس ماده 17 آئین نامه آموزشی، دانشجویانی که غیبت بیش از حد در درسی داشته باشند مجاز به حذف اضطراری آن درس نیستند.
دانشجو موظف است یک هفته پس از اتمام حذف و اضافه، جهت اطلاع از تغییرات احتمالی دروس توسط اساتید راهنما، انتخاب واحد خود را مجدداً بررسی نماید.
آخرین مهلت ثبت نمره پروژه و تحویل آن به کتابخانه 1401/06/25 است.    

بر اساس مصوبات شورای آموزشی:

  • دانشجویی که در پیش ثبت نام شرکت نکند فقط مجاز به انتخاب واحد در روز ثبت نام با تاخیر در نیم‌سال بعدی خواهد بود.
  • چنانچه دانشجویی در انتخاب واحد شرکت نکند در حذف و اضافه حداکثر مجاز به انتخاب 14 واحد است.
  • چنانچه دانشجویی در ارزشیابی اساتید شرکت نکند مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات  و انجام پیش ثبت نام ترم آینده نیست.
تقویم آموزشی نیمسال 4002
دانلود
تقویم آموزشی ترم جاری
تاریخ های کلیدی ترم جاری