گزارش تصویری هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری
کمیته اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش
14 – 18 آذرماه 95 ، نمایشگاه بین المللی استان همدان

researchweek-16
بازدید معاون استاندار از غرفه دانشگاه صنعتی
researchweek-15
بازید مسئولین از غرفه ها
researchweek-14
افتتاح موزه علوم و فناوری
researchweek-13
مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش
researchweek-12
مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش
researchweek-11
حضور مسئولین در مراسم افتتاحیه
researchweek-9
سخنرانی دکتر نیلی، مسئول کمیته اجرای نمایشگاه هفته پژوهش
researchweek-8
روسای دانشگاه های صنعتی همدان، بوعلی سینا و بنیاد نخبگان
researchweek-7
حضور معاون و مشاور استاندار، و رئیس پارک علم و فناوری
researchweek-6
غرفه دانشگاه ازاد اسلامی در نمایشگاه
researchweek-1
بازدید معاون استاندار از غرفه دانشگاه صنعتی
researchweek-5
غرفه ها ی دستگاه های اجرایی، سازمان ها و شرکت ها
researchweek-4
غرفه های سازمانها، دستگاه های اجرایی و شرکت ها
researchweek-3
بازدید از غرفه اداره کل آموزش و پرورش
researchweek-2
روسای دانشگاه های صنعتی همدان، بوعلی سینا در نمایشگاه هفته پژوهش