شماره حساب جدید جهت واریز وجوه صدور دانش نامه و کارت دانشجویی

۱-صدور دانشنامه شماره حساب ۴۰۰۱۱۰۶۸۰۳۰۱۹۴۹۲نزد بانک مرکزی باشناسه واریز ۳۷۱۱۰۶۸۶۵۱۲۷۴۰۰۰۰۱۴۰۰۲۹۶۴۵۵۱۲۵

۲-صدور کارت دانشجویی شماره حساب ۴۰۰۱۱۰۶۸۰۳۰۱۹۴۹۲نزد بانک مرکزی با شناسه واریز ۳۳۶۱۰۶۸۶۵۱۲۷۴۰۰۰۰۱۴۰۰۲۹۶۴۵۵۱۲۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *