مصوبات مالی آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه های عضو هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

 

 

مصوبات مالی  آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه های عضو هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

 

  • تعرفه تمدید سنوات نیمسال ششم:

در صورتی که دانشجو غیر از پایان نامه واحدی نداشته باشد مطابق شهریه ثابت دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم و بر اساس سال مورد تقاضا (بدون در نظر گرفتن زمان ورود به دانشگاه) محاسبه گردد. در صورتی که دانشجو واحد درسی نیز داشته باشد، شهریه واحدهای درسی نیز مطابق دروس دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم و بر اساس سال مورد تقاضا (بدون در نظر گرفتن زمان ورود به دانشگاه) محاسبه می گردد.

  • تعرفه شهریه دروس جبرانی:

مطابق ۵/۱ برابر شهریه دروس دوره کارشناسی نوبت دوم و بر اساس سال ورود دانشجو محاسبه می گردد.

  • تعرفه شهریه دروس تکرار شده:

شامل دروس مردودی، حذف اضطراری، حذف شورا، غیبت در طول ترم و غیبت در جلسه امتحان و دروس جبران معدل مطابق شهریه دروس دوره کارشناسی ارشد نوبت دوم سال ورود دانشجو محاسبه می گردد.

  • دانشجو ملزم است حداکثر یک ماه پس از دفاع، اصلاحات مورد نظر هیات داوران را در پایان نامه خود اعمال و به تایید استاد راهنما برساند. در غیر این صورت:

الف- در صورتی که دانشجو برای آن نیمسال شهریه پرداخت ننموده است، پس از یک ماه ۵۰ درصد شهریه ثابت و در صورت گذشت بیش از چهار ماه و نیم شهریه ثابت کامل یک نیمسال دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم بر اساس سال ورود اخذ می شود.

ب- در صورتی که دانشجو برای آن نیمسال شهریه پرداخت نموده است، یک ماه پس از پایان نیمسال شهریه ثابت کامل یک نیمسال دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم بر اساس سال ورود اخذ می شود.

  • تبصره های الحاقی ماده ۲۵: دانشجویان روزانه مشمول این ماده، باید برابر دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم، شهریه ۵۰ درصد واحدهای پایان نامه را بر اساس شهریه دانشجویان نوبت دوم سال ورود دانشجو پرداخت نمایند. دانشجویان نوبت دوم (شبانه) مشمول این ماده، باید علاوه بر پرداخت شهریه ۵۰ درصد واحدهای پایان نامه، شهریه دروس معادل پایان نامه را بر اساس شهریه واحدهای درسی دانشجویان نوبت دوم سال ورود دانشجو پرداخت نمایند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *