صفحه ورود به کلاس های آنلاین – آپدیت ۱۶ اردیبهشت

در کادر جستجو بخشی از نام درس یا استاد را جستجو نمائید

ردیفنام و نام خانوادگی استادنام درس لینک درس تولید شده در سامانه آنلاین adobe connectتوضیحات         
1ابوالفضل شجاعیانطراحی فرآیندهای صنایع گازhttp://lms.hut.ac.ir/gas-3982/
2ابوالفضل شجاعیانموازنه انرژی و موادhttp://lms.hut.ac.ir/materialandenergybalance-3982/
3ابوالفضل شجاعیانترمودینامیک مهندسی شیمی 2http://lms.hut.ac.ir/thermodynamics2-3982/
4ابوالفضل شجاعیانریاضی مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/engineeringmathematics-chemeng-3982/
5ابوالفضل شجاعیانیکپارچه سازی فرآیندhttp://lms.hut.ac.ir/processintegration-3982/
6ابوالفضل شجاعیانطراحی فرآیندهای صنایع گازhttp://lms.hut.ac.ir/gas-3982/
7ابوالفضل شجاعیانموازنه انرژی و موادhttp://lms.hut.ac.ir/materialandenergybalance-3982/
8ابوالفضل شجاعیانترمودینامیک مهندسی شیمی 2http://lms.hut.ac.ir/thermodynamics2-3982/
9ابوالفضل شجاعیانریاضی مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/engineeringmathematics-chemeng-3982/
10ابوالفضل شجاعیانیکپارچه سازی فرآیندhttp://lms.hut.ac.ir/processintegration-3982/
11احسان قاسمی مقدممدارهای الکتریکیhttp://lms.hut.ac.ir/elect_circuits/
12احسان قاسمی مقدمآزمایشگاه شبکهhttp://lms.hut.ac.ir/net_lab/
13احسان قاسمی مقدمآزمايشگاه مدار الكتريكيhttp://lms.hut.ac.ir/circuit_lab/
14احسان قاسمی مقدمآزمايشگاه الكترونيكhttp://lms.hut.ac.ir/elec_lab/
15احمد قادری حمیدیبلورشناسیhttp://lms.hut.ac.ir/crystal/
16احمد قادری حمیدیمتالورژی فیزیکی 1http://lms.hut.ac.ir/pm1/
17احمد قادری حمیدیفرآیندهای ریخته گری پیشرفته (ارشد)http://lms.hut.ac.ir/acp/
18اعظم دولت نژاد ثمرینریاضی عمومی 1http://lms.hut.ac.ir/math1_99/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
19اعظم دولت نژاد ثمرینریاضی عمومی2http://lms.hut.ac.ir/math2_99/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
20اعظم دولت نژاد ثمرینمعادلات دیفرانسیلhttp://lms.hut.ac.ir/equations/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
21اکبر حیدرپورتولید آهنhttp://lms.hut.ac.ir/ironmaking/
22اکبر حیدرپورترمودینامیک 2http://lms.hut.ac.ir/thermodynamics2/
23اکبر حیدرپورشیمی- فیزیک موادhttp://lms.hut.ac.ir/physicalchemistryofmaterials/
24اکبر حیدرپورروش های نوین مطالعه مواد و آزhttp://lms.hut.ac.ir/advancedanalysis/
25اکبر حیدرپورسمینار ارشدhttp://lms.hut.ac.ir/seminar982/
26امید بیاتخواص فیزیکی 2http://lms.hut.ac.ir/pm3982/?proto=true
27امید بیاتعملیات حرارتیhttp://lms.hut.ac.ir/ht3982/?proto=true
28امید بیاتمهندسی سطحhttp://lms.hut.ac.ir/se3982/?proto=true
29امید بیاتکامپوزیتهای پیشرفتهhttp://lms.hut.ac.ir/ac3982/?proto=true
30امید حمیدیآمار و احتمالlms.hut.ac.ir/esp1این کلاسها صرفا برای رفع اشکال می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
31بهزاد طولمی نژادخواص مکانیکیhttp://lms.hut.ac.ir/ruucbpz8x900/
32بهزاد طولمی نژادمتالورژی جوشکاریhttp://lms.hut.ac.ir/ru3bypq5ocs7/
33بهزاد طولمی نژادکامپوزیت هاhttp://lms.hut.ac.ir/r1p6aowklc3n/
34بهزاد طولمی نژادزبان تخصصیhttp://lms.hut.ac.ir/ru1t70a1ylz7/
35بهزاد طولمی نژادآنالیز موادhttp://lms.hut.ac.ir/rxbye4a70w7z/
36بهشاد جدیری شکریزمین شناسی اقتصادیhttp://lms.hut.ac.ir/eg/
37بهشاد جدیری شکریکاربرد روشهای هوشمندhttp://lms.hut.ac.ir/im/
38بهشاد جدیری شکریکانی شناسی توصیفیhttp://lms.hut.ac.ir/dm/
39بهشاد جدیری شکریایمنی، بهداشت محیط زیستhttp://lms.hut.ac.ir/hse/
40پدرام اشتریزبان تخصصیhttp://lms.hut.ac.ir/rnok3t1ijkni/
41پدرام اشتریفلوتاسیون http://lms.hut.ac.ir/red4jffa8cfy/
42پدرام اشتریترمودینامیکhttp://lms.hut.ac.ir/rhgon7sap5x2/
43پژمان بیاتمبانی برق 1 گروه مکانیکhttp://lms.hut.ac.ir/mabanibargh/
44پگاه مقیمیریاضی عمومی یکhttp://lms.hut.ac.ir/math1/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
45پگاه مقیمیریاضی عمومی دوhttp://lms.hut.ac.ir/math2/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
46پگاه مقیمیمعادلات دیفرانسیلhttp://lms.hut.ac.ir/diffeq/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
47پیام ورشوی استاتیک و مقاومت مصالحhttp://lms.hut.ac.ir/statics3982/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بارگذاری می گردد.
48پیام ورشوی دینامیکhttp://lms.hut.ac.ir/dynamics3982/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بارگذاری می گردد.
49پیام ورشوی دینامیک ماشینhttp://lms.hut.ac.ir/dynamicsofmachines3982/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بارگذاری می گردد.
50جابر یوسفی سیفشیمی فیزیک مهندسی شیمیhttp://lms.hut.ac.ir/class_1/
51جابر یوسفی سیفشیمی تجزیهhttp://lms.hut.ac.ir/class_2/
52جابر یوسفی سیفمقدمات مهندسی نفتhttp://lms.hut.ac.ir/class_3/
53جابر یوسفی سیفسمینار کارشناسی ارشدhttp://lms.hut.ac.ir/class_4/
54جابر یوسفی سیفعملیات واحد 1http://lms.hut.ac.ir/rgd2mquck90m/
55جواد افشاریبرنامه سازی کامپیوترhttp://lms.hut.ac.ir/af_computerprogeraming/
56جواد افشاریکارگاه برنامه نویسی MATLABhttp://lms.hut.ac.ir/af_matlab/
57جواد افشارینقشه کشی صنعتیhttp://lms.hut.ac.ir/af_technicaldrawing/
58جواد پاینده پیمانمقاومت مصالح 2http://lms.hut.ac.ir/mmii/
59جواد پاینده پیمانمحاسبات عددیhttp://lms.hut.ac.ir/nc/
60جواد رضوانی جلالابزار دقیقhttp://lms.hut.ac.ir/instrumentation/
61حسام دهقانیمعدنکاری سطحیhttp://lms.hut.ac.ir/sm/
62حسام دهقانیاقتصاد معدنیhttp://lms.hut.ac.ir/me/
63حسام دهقانیاقتصاد مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/ee/
64حسام دهقانیبررسی های فنی و اقتصادیhttp://lms.hut.ac.ir/fs/
65حسن بشیریمهندسی نرم‌افزارlms.hut.ac.ir/software-eng/
66حسن بشیریزبان تخصصی مهندسی کامپیوترlms.hut.ac.ir/csenglish/
67حمید یوسفیفیزیک 1http://lms.hut.ac.ir/yousefi/
68حمید یوسفیفیزیک 2http://lms.hut.ac.ir/yousefi2/
69حمیدرضا قنبری خرمالکترونیک 2http://lms.hut.ac.ir/el2gh/
70حمیدرضا قنبری خرمالکترونیک 3http://lms.hut.ac.ir/el3gh/
71حمیدرضا قنبری خرممدارهای پالس و دیجیتالhttp://lms.hut.ac.ir/pulse/
72رضا اکبری موحد برنامه نویسی کامپیوترhttp://lms.hut.ac.ir/rk8pdntihrcd/
73رضا اکبری موحد تجزیه و تحلیل سیستم هاhttp://lms.hut.ac.ir/r88ytosf4r8c/
74رضا اکبری موحد روش تحقیق و گزارش نویسیhttp://lms.hut.ac.ir/ryem6pxnc7cn/
75رضا اکبری موحد طراحی زبان های برنامه سازی http://lms.hut.ac.ir/r644lhfzs74f/
76رمضانعلی نقی زادهتحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1http://lms.hut.ac.ir/ee_psa1_982/در سامانه Course Ware اطلاع رسانی شده است.
77رمضانعلی نقی زادهکیفیت توانhttp://lms.hut.ac.ir/ee_pq_982/دانشجویان به صورت دستی به لیست اضافه شده اند.
78رمضانعلی نقی زادهسمینار گروه 1http://lms.hut.ac.ir/ee_mscseminar_1_982/دانشجویان به صورت دستی به لیست اضافه شده اند.
79رمضانعلی نقی زادهسمینار گروه 2http://lms.hut.ac.ir/ee_mscseminar_2_982/دانشجویان به صورت دستی به لیست اضافه شده اند.
80ساناز بوجاریریاضی مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/engmath07/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
81ساناز بوجاریمحاسبات عددیhttp://lms.hut.ac.ir/numercomp04/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
82ساناز بوجاریریاضی عمومی 1http://lms.hut.ac.ir/generalmath101/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
83ستار مهدوریطراحی معادنhttp://lms.hut.ac.ir/mdsm13982/
84ستار مهدوریحفر چاه و فضاهای زیرزمینیhttp://lms.hut.ac.ir/uesm13982/
85ستار مهدوریحفر چاه و فضاهای زیرزمینی پیشرفتهhttp://lms.hut.ac.ir/auesm13982/
86ستار مهدوریمکانیزاسیون در حفاری‌های زیرزمینیhttp://lms.hut.ac.ir/mechsm13982/
87سعید کریمیترمودینامیک مواد 1http://lms.hut.ac.ir/thermo3982/
88سعید کریمیبازرسی‌های غیر مخربhttp://lms.hut.ac.ir/ndt3982/
89سعید کریمیپدیده‌های انتقال /http://lms.hut.ac.ir/tp3982
90سعید کریمیتئوری فرآیندهای پیرومتالورژیhttp://lms.hut.ac.ir/pyromsc3982/
91سمیرا عباسیحفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانیhttp://lms.hut.ac.ir/electricalprotection/
92سمیرا عباسیپدیده های بیوالکتریکیhttp://lms.hut.ac.ir/bioelectricphenomena/
93سمیرا عباسیمقدمه ای بر مهندسی پزشکیhttp://lms.hut.ac.ir/introuctiontobiomedicalengineering/
94سمیرا عباسیمدارهای الکتریکی 1http://lms.hut.ac.ir/electricalcircuit1/
95سمیرا عباسیکارگاه متلبhttp://lms.hut.ac.ir/matlabforbiomedicalengineering/
96سمیرا عباسیزبان تخصصی برقhttp://lms.hut.ac.ir/englishforelectricalengineering/
97سیاوش رجبیسیگنالها و سیستمهاhttp://lms.hut.ac.ir/ss98/
98سیاوش رجبیبرنامه نویسی کامپیوترhttp://lms.hut.ac.ir/cp982/
99سیاوش رجبیشبکه های کامپیوتری http://lms.hut.ac.ir/cn982/
100سیاوش رجبیشبکه های مخابراتیhttp://lms.hut.ac.ir/cn982/
101سیاوش رجبیمباحث ویژه در شبیه سازی سیستمهای مخابراتیhttp://lms.hut.ac.ir/scs982/
102سید علیرضا قریشیهمه دروسhttp://lms.hut.ac.ir/ghoreishi/
103سید محمد عظیمیالکترونیک صنعتیhttp://lms.hut.ac.ir/industrial_electronics_azimi/
104سید محمد عظیمیکنترل خطیhttp://lms.hut.ac.ir/linear_control_azimi/
105سید محمد عظیمیریز سیستم ها و شبکهhttp://lms.hut.ac.ir/microgrids_azimi/
106سيدمحمدمهدي موسويانرژي‏هاي تجديدپذيرhttp://lms.hut.ac.ir/re982/
107سيدمحمدمهدي موسويماشين‏هاي الکتريکي (2)http://lms.hut.ac.ir/em2_982/
108شاهدوستیاصول سیستمهای مخابراتیhttp://lms.hut.ac.ir/ee-comm/
109شاهدوستیمدارهای مخابراتیhttp://lms.hut.ac.ir/ee-comcir/
110شاهدوستیالکترو مغناطیسhttp://lms.hut.ac.ir/ee-electro/
111شعیب بابایی توسکیالکترونیک ۱http://lms.hut.ac.ir/elec1/
112شعیب بابایی توسکیمدار۱http://lms.hut.ac.ir/madar1/
113شعیب بابایی توسکیمدارهای خیلی فشرده (ٰVLSI)http://lms.hut.ac.ir/vlsi/
114شهریار جاماسبزبان تخصصی پزشکیhttp://lms.hut.ac.ir/profenglbme/
115شهریار جاماسبالکترونیک 1http://lms.hut.ac.ir/electronics1/
116شهریار جاماسبفیزیولوژی گروه اولhttp://lms.hut.ac.ir/physiology_sect1/
117شهریار جاماسبفیزیولوژی گروه دومhttp://lms.hut.ac.ir/physiology_sect2/
118عباس فتاحیدینامیک سیستم قدرتhttp://lms.hut.ac.ir/s1-1217002/
119عباس فتاحیتاسیسات الکتریکیhttp://lms.hut.ac.ir/s1-1210034/
120عباس فتاحیماشین 1 (گروه 2)http://lms.hut.ac.ir/s1-1210039-02/
121عباس فتاحیماشین 1 (گروه 1)http://lms.hut.ac.ir/s1-1210039-01/
122عباس فتاحیتاسیسات الکتریکیhttp://lms.hut.ac.ir/s2-1210034/
123عباس فتاحیدینامیک سیستم های قدرتhttp://lms.hut.ac.ir/s2-1217002/
124عبدالله میرزابیگیریاضی مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/r049vs0ut97s/
125عبدالله میرزابیگیمدار الکتریکی 1http://lms.hut.ac.ir/rmk34t87pt4v/
126علی کلانترنیاریاضی مهندسی /r2q2w81v6wj2/
127علیرضا بهرامیانآشنایی با مهندسی شیمیhttp://lms.hut.ac.ir/chemenghttp://lms.hut.ac.ir/chemeng
128علیرضا بهرامیاننانوتکنولوژی و کاربرد آنhttp://lms.hut.ac.ir/nanotechnologyhttp://lms.hut.ac.ir/nanotechnology
129علیرضا بهرامیانترمودینامیک پیشرفتهhttp://lms.hut.ac.ir/thermo/http://lms.hut.ac.ir/thermo/
130علیرضا بهرامیانمکانیک سیالات 2http://lms.hut.ac.ir/fluid/
131علیرضا فلاحیمقدمه ای بر هوش محاسباتیhttp://lms.hut.ac.ir/bmeici98/
132علیرضا فلاحیالکترونیک 1http://lms.hut.ac.ir/bmeel1/ 
133علیرضا کوکبیدیجیتال 2http://lms.hut.ac.ir/digital2/
134علیرضا کوکبیریزپردازندهhttp://lms.hut.ac.ir/microprocessor/
135علیرضا کوکبیسیستم بر تراشهhttp://lms.hut.ac.ir/soc/
136فرزانه زارعیاصول طراحی کامپایلرهاlms.hut.ac.ir/compiler
137قاسم علی‌پورمدارهای الکتریکی ۱ - گروه ۰۱ http://lms.hut.ac.ir/ee_ec1/
138قاسم علی‌پورپردازش سیگنال‌های دیجیتال (DSP)http://lms.hut.ac.ir/ee_dsp982/
139لطف اله کریمیریاضی ۲http://lms.hut.ac.ir/math_2/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
140لطف اله کریمیریاضی مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/eng_math/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
141لطف اله کریمیمعادلات دیفرانسیلhttp://lms.hut.ac.ir/od_equation/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
142لطف اله کریمیمحاسبات عددیhttp://lms.hut.ac.ir/num_calculate/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
143مجتبی حسینی تودشکیمدارهای الکتریکی 1http://lms.hut.ac.ir/madar1-hosseini/
144مجتبی حسینی تودشکیمدارهای الکتریکی 2http://lms.hut.ac.ir/madar2-hosseini/
145مجتبی حسینی تودشکیکنترل مقاومhttp://lms.hut.ac.ir/moghavem-hosseini/
146مجتبی رستهعملیات واحد یکhttp://lms.hut.ac.ir/ce-uo/
147مجتبی رستهمکانیک سیالات یکhttp://lms.hut.ac.ir/ce-fm1/
148مجتبی رستهمکانیک سیالات دوhttp://lms.hut.ac.ir/ce-fm2/
149مجتبی رستهمقدمات فرایندهای پالایشhttp://lms.hut.ac.ir/ce-prp/
150مجتبی فرهانچیمدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعاتhttp://lms.hut.ac.ir/r9dg1h17qncd/
151مجتبی مظاهریفیزیک 1http://lms.hut.ac.ir/mazaheriphysicsi-3982/
152مجتبی مظاهریفیزیک 2http://lms.hut.ac.ir/mazaheriphysicsii-3982/
153مجید اسدیروش پژوهش و ارائهhttp://lms.hut.ac.ir/rm982/
154مجید اسدینظریه زبان‌ها و ماشین‌هاhttp://lms.hut.ac.ir/aut982/
155مجید رضایی والاشیمی آلی مهندسی شیمی http://lms.hut.ac.ir/orgchemce-198
156مجید ميرزائی مداماصول فناوری اطلاعاتhttp://lms.hut.ac.ir/principlesofit/
157مجید ميرزائی مدامبرنامه سازی کامپیوتریhttp://lms.hut.ac.ir/cplusplus/
158محسن احمدوندمدار منطقیhttp://lms.hut.ac.ir/lc_ah_99/کلاس رفع اشکال : روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 تا 18 --- روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 14:30
159محسن احمدوندمعماری کامپیوترhttp://lms.hut.ac.ir/ca_ah_99/کلاس رفع اشکال : روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18
160محسن احمدوندطراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتالhttp://lms.hut.ac.ir/vhdl_ah_99/کلاس رفع اشکال : روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14 تا 14:30
161محمد حسین دوست محمدیالکترونیک 2http://lms.hut.ac.ir/rcgw2pdo9ntd/
162محمد حسین دوست محمدیسیستم دیجیتال 1http://lms.hut.ac.ir/r5622pnng2ln/
163محمد حسین دوست محمدیFPGAhttp://lms.hut.ac.ir/roacpwm7n97w/
164محمدباقر خدابخشیتجزیه و تحلیل سیستم هاhttp://lms.hut.ac.ir/sigsys982/
165محمدباقر خدابخشیالکترونیک ۲http://lms.hut.ac.ir/electronic982/
166محمدباقر خدابخشیتجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های درمانیhttp://lms.hut.ac.ir/med_inst982/
167محمدرضا آذریونبرنامه سازی پیشرفتهhttp://lms.hut.ac.ir/javacourse/
168محمدرضا رضاییاناصول تصویرنگاری و رایولوژیhttp://lms.hut.ac.ir/rqwd1016tea9/
169محمدرضا رضاییانمباحث ویژه (پردازش تصویر)http://lms.hut.ac.ir/rb3reyey2hc8/
170محمدرضا رضاییانفناوری اطلاعات در پزشکی http://lms.hut.ac.ir/rm2argge69zl/
171محمدرضا رضاییانافزاره و توانبخشیhttp://lms.hut.ac.ir/r4x85lvjlu3b/
172محمود پری پورجبر خطیhttp://lms.hut.ac.ir/lg99/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
173محمود پری پورریاضی 2http://lms.hut.ac.ir/math2-99/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
174محمود پری پورمعادلات دیفرانسیلhttp://lms.hut.ac.ir/ode99/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
175محمود پری پورریاضی مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/engmath99/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
176محمود پری پورمحاسبات عددیhttp://lms.hut.ac.ir/num99/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
177محمود پری پورخطا در اندازه گیریhttp://lms.hut.ac.ir/error99/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
178محی الدین فلاحتمعادلات دیفرانسیلhttp://lms.hut.ac.ir/differentialeq/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
179محی الدین فلاحتریاضی عمومی 2http://lms.hut.ac.ir/calculus2/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
180مژگان نجفیفیزیک 1http://lms.hut.ac.ir/najafiphysics1/
181مژگان نجفیفیزیک 2http://lms.hut.ac.ir/najafiphysics2/
182مسعود وصالی ناصحانتقال جرمhttp://lms.hut.ac.ir/mass/
183مسعود وصالی ناصحکاتالیزرهای صنعتیhttp://lms.hut.ac.ir/catalyst/
184مسعود وصالی ناصحکارگاه نرم افزار عمومیhttp://lms.hut.ac.ir/g-soft-work-firstg/
185مسعود وصالی ناصحکارگاه نرم افزار مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/eng-soft-work/
186مسعود وصالی ناصحسینتیک و طراحی راکتورhttp://lms.hut.ac.ir/kinetics/
187مصطفی اسدی زادهکنترل زمین و نگهداریhttp://lms.hut.ac.ir/gcs98/
188مصطفی اسدی زادهکارتوگرافیhttp://lms.hut.ac.ir/ca98/
189مصطفی اسدی زادهطراحی و آنالیز پایداری شیبhttp://lms.hut.ac.ir/das98/
190معصومه بلالیشیمی عمومی http://lms.hut.ac.ir/chemistry99/
191مه لقا افراسیابیپايگاه داده هاhttp://lms.hut.ac.ir/db98/
192مه لقا افراسیابیساختمان دادهhttp://lms.hut.ac.ir/ds98/
193مه لقا افراسیابیمبانی هوش محاسباتیhttp://lms.hut.ac.ir/ci98/
194مه لقا افراسیابیروش پژوهش و ارائهhttp://lms.hut.ac.ir/pre98/
195مهدی پورعبدلیاقتصاد و مدیریت صنعتیhttp://lms.hut.ac.ir/rmz9yph58tfx/
196مهدی پورعبدلیسرامیک ها و مواد دیرگدازhttp://lms.hut.ac.ir/rlbtu97j5or4/
197مهدی پورعبدلیتولید فروآلیاژهاhttp://lms.hut.ac.ir/rl4udo4x3x1r/
198مهدی خدابندهسیستمهای کنترل تطبیقیhttp://lms.hut.ac.ir/adaptivecontrol3982/
199مهدی خدابندهسیستمهای دیجیتال 1- گروه 1http://lms.hut.ac.ir/digital_i_3982/
200مهدی خدابندهکنترل صنعتیhttp://lms.hut.ac.ir/industrialcontrol/
201میثم جهانیكپارچه سازي كاربردهاي سازمانيhttp://lms.hut.ac.ir/EAI
202میثم شفاعیمیدان و امواجhttp://lms.hut.ac.ir/fields_waves/
203میثم شفاعیالکترومغناطیسhttp://lms.hut.ac.ir/electromagnetic/
204میثم شفاعیسيگنال ها و سيستم هاhttp://lms.hut.ac.ir/signals_systems/
205نعیمه فخاراستاتیکhttp://lms.hut.ac.ir/static-mechanic/
206نعیمه فخارایستاییhttp://lms.hut.ac.ir/static-materials/
207نعیمه فخارمقاومت مصالح 1http://lms.hut.ac.ir/mech-mech/
208نعیمه فخارمکانیک موادhttp://lms.hut.ac.ir/mech-mater/
209نیما بابانوریمبانی مکانیک سنگhttp://lms.hut.ac.ir/rock_mechanics/این کلاس تنها به رفع اشکال درس مبانی مکانیک سنگ اختصاص دارد و برای دریافت محتوای درسی به فیلم‌های بارگذاری شده در سامانه آموزش مجازی آفلاین مراجعه کنید.
210نیما بابانوریزمین‌شناسی ساختاریhttp://lms.hut.ac.ir/structural_geology/این کلاس تنها به رفع اشکال درس مبانی زمین‌شناسی ساختاری اختصاص دارد و برای دریافت محتوای درسی به فیلم‌های بارگذاری شده در سامانه آموزش مجازی آفلاین مراجعه کنید.
211نیما بابانوریسمینار تئوری (معدن)http://lms.hut.ac.ir/seminar_mining/
212وهاب سرفرازیاستاتیکlms.hut.ac.ir/st
213وهاب سرفرازیژئوتکنیکlms.hut.ac.ir/Gt
214وهاب سرفرازیروش عددیlms.hut.ac.ir/Nm
215ویدا احمدی ثابتمبانی کامپیوتر و برنامه سازیhttp://lms.hut.ac.ir/cpp98/
216هادی دلاوریسسیستم های کنترل خطیhttp://lms.hut.ac.ir/lnrctrl1/
217هادی دلاوریکنترل فازیhttp://lms.hut.ac.ir/fuzzyctrl/
218هادی سبحانیکاربرد ریاضیات در مهندسی شیمیhttp://lms.hut.ac.ir/appliedmathematics/
219هادی سبحانیانتقال حرارت 1http://lms.hut.ac.ir/heattransfer1/
220هادی سبحانیانتقال حرارت 2http://lms.hut.ac.ir/heattransfer2/
221یاوری مهارت های زندگیhttp://lms.hut.ac.ir/lifeskill/
222راضیه ترکمنیسیگنالها و سیستمهاhttp://lms.hut.ac.ir/signalsandsystems982/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
223راضیه ترکمنیریضیات مهندسیhttp://lms.hut.ac.ir/engineeringmathematics-982/این کلاسها صرفا برای رفع اشکال با هماهنگی قبلی می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
224سمیرا احدیمهارت های زندگیhttp://lms.hut.ac.ir/maharat/
225صمد قاسمیاصول هیدرومتالورژیhttp://lms.hut.ac.ir/hydrometallurgy
226صمد قاسمیریخته گری چدن و فولادhttp://lms.hut.ac.ir/casting_of_cast_iron_and_steel/
227صمد قاسمیعلم مواد (مهندسی مکانیک)http://lms.hut.ac.ir/materials_science/
228وانیا خداکرمیریاضی۲http://lms.hut.ac.ir/mathematics2/
229وانیا خداکرمیریاضی۱http://lms.hut.ac.ir/mathematics1/
230وانیا خداکرمیمعادلات دیفرانسیلhttp://lms.hut.ac.ir/moadelat99/
231معصومه خامه چیفیزیک دو۱۱۱۶۰۰۲۰۶http://lms.hut.ac.ir/r9kbb1p0s16p/
232معصومه خامه چیفیزیک دو۱۱۱۶۰۰۲۰۷http://lms.hut.ac.ir/rtuwg9wiglyz/
233معصومه خامه چیفیزیک یکhttp://lms.hut.ac.ir/ronhh94uqvkl/
234مجید رضایی والاروش های آنالیز ترکیبات معدنیhttp://lms.hut.ac.ir/analchem-me
235علی ختن لو ریاضی عمومی 2http://lms.hut.ac.ir/rn290lhfsaxz/math2.982.Khotanlooکلاسها صرفا برای رفع اشکال می باشد محتوی کلاس برای دانشجویان بصورت آفلاین بار گذاری می شود.
236بیژن مدیبرنامه نویسی کامپیوترhttp://lms.hut.ac.ir/comprogr_tuesday/http://lms.hut.ac.ir/comprogr_wednesday/
237بیژن مدیسینتیک و طرح راکتورhttp://lms.hut.ac.ir/chemrxn_monday/http://lms.hut.ac.ir/chemrxn_tuesday/
238بیژن مدیکنترل فرایند 2http://lms.hut.ac.ir/processcontrol2/
239بیژن مدیبهینه سازیhttp://lms.hut.ac.ir/optimmedi_sunday/http://lms.hut.ac.ir/optimmedi_tuesday/
240محمد سعید عقیقیترمودینامیک ۱http://lms.hut.ac.ir/thermodynamics1/اصل مطالب و فایلهای دروس در سامانه درس افزار ارائه می شود و از این سیستم بصورت کمکی و رفع اشکال استفاده خواهد شد.
241محمد سعید عقیقیمکانیک سیالات ۱http://lms.hut.ac.ir/fluidmechanics1/اصل مطالب و فایلهای دروس در سامانه درس افزار ارائه می شود و از این سیستم بصورت کمکی و رفع اشکال استفاده خواهد شد.
242رسول باغبانیاندازه گیری و ابزار دقیق پزشکیhttp://lms.hut.ac.ir/bim/
243رسول باغبانیمیکروپرسسور1http://lms.hut.ac.ir/mic/
244زهرا کاتبیمهندسی اینترنتhttp://lms.hut.ac.ir/ie98202/  
245آوا خواجه ئیاننقشه کشی صنعتیhttp://lms.hut.ac.ir/technicaldrawing_khajeian/این کلاس ها صرفا برای رفع اشکال می باشند و محتوی کلاس برای دانشجویان به صورت آفلاین بارگذاری می شود.
246امیر مومنی دگرگونی های متالورژیکیhttp://lms.hut.ac.ir/phase_trans_momeni
247امیر مومنیمتالورژی آلیاژهای غیرآهنیhttp://lms.hut.ac.ir/nonferrous_momeni
248امیر مومنیانتقال مطالب علمی و فنیhttp://lms.hut.ac.ir/enteghal_matlab_momeni
249محمد رضا رضاییانآزمایشگاه فیزیولوژیhttp://Ims.hut.ac.ir/rm7dzu3814ax/
250رضا محمدی مبانی شبکه های بی سیم http://lms.hut.ac.ir/bisim
251فاطمه امیری  رایانش امن/ امنیت شبکهhttp://lms.hut.ac.ir/safesecurity/
252فاطمه امیری هوش مصنوعیhttp://lms.hut.ac.ir/riplvrm6lzi3/
253نفیسه صالحی کانی شناسی نوریhttp://lms.hut.ac.ir/om982/ زمان پیشنهادی رفع اشکال 11 تا 11:30 روز دوشنبه است.
254وهاب سرفرازیnumerical methodhttp://lms.hut.ac.ir//p3pe48daise2/
255وهاب سرفرازیstatic 2http://lms.hut.ac.ir/psoyyuh9uc89/
http://lms.hut.ac.ir/p3pe48daise2/
256جمشید باسرهآشنایی با دفاع مقدس http://lms.hut.ac.ir/defaemoqadas/?proto=true
257جواد رضوانیآزمایشگاه کنترل صنعتیhttp://lms.hut.ac.ir/industrialcontrollab
258جواد رضوانیآزمایشگاه ابزاردقیقhttp://lms.hut.ac.ir/instrumentationlab

Comments are closed.