عکس کاور خود را تغییر دهید
studies-and-applied-research
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندس حمیدرضا قنبری خرم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد برق
08138411314
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
مصطفی مریانجی

سمت : کارشناس امور پژوهشی


تلفن : 08138411522

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
studies-and-applied-research
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندس حمیدرضا قنبری خرم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد برق
08138411314
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
مصطفی مریانجی

سمت : کارشناس امور پژوهشی


تلفن : 08138411522

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها