عکس کاور خود را تغییر دهید
public-ralations
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر سید محمد عظیمی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138380660
08138411550
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
سید کمال حسینی

سمت : کارشناس دفتر


تلفن : 08138411561


فکس : 02189780977


ایمیل : info@hut.ac.ir

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
واحد اخبار و رسانه
واحد طراحی گرافیک
واحد مدیریت همایش ها و مراسمات
واحد طراحی سایت و اپلیکیشن

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
public-ralations
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر سید محمد عظیمی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138380660
08138411550
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
سید کمال حسینی

سمت : کارشناس دفتر


تلفن : 08138411561


فکس : 02189780977


ایمیل : info@hut.ac.ir

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
واحد اخبار و رسانه
واحد طراحی گرافیک
واحد مدیریت همایش ها و مراسمات
واحد طراحی سایت و اپلیکیشن