عکس کاور خود را تغییر دهید
management-of-financial-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
محمد حسن عظیمی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411561
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
سید مهدی حسینی

سمت : رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حسابها و کنترل اعتبارات


تلفن : 08138411560


تصویر کارشناس
محمد مهدی علویان فر

سمت : امین اموال


تلفن : 08138411552


تصویر کارشناس
وحید شاکر اردکانی

سمت : کارشناس مسئول دریافت و پرداخت


تلفن : 08138411558


تصویر کارشناس
سید آرش قیاسی راد

سمت : کارشناس مسئول درآمد هزینه - حسابداری دانشجویی


تلفن : 08138411565

ایمیل: arashg@chmail.ir


تصویر کارشناس
فریبا تکرلی

سمت : کارشناس امور مالی


تلفن : 08138411552


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
management-of-financial-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
محمد حسن عظیمی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411561
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
سید مهدی حسینی

سمت : رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حسابها و کنترل اعتبارات


تلفن : 08138411560


تصویر کارشناس
محمد مهدی علویان فر

سمت : امین اموال


تلفن : 08138411552


تصویر کارشناس
وحید شاکر اردکانی

سمت : کارشناس مسئول دریافت و پرداخت


تلفن : 08138411558


تصویر کارشناس
سید آرش قیاسی راد

سمت : کارشناس مسئول درآمد هزینه - حسابداری دانشجویی


تلفن : 08138411565

ایمیل: arashg@chmail.ir


تصویر کارشناس
فریبا تکرلی

سمت : کارشناس امور مالی


تلفن : 08138411552


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها