عکس کاور خود را تغییر دهید
management-of-budget-planning
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهدی عصاری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد MBA
08138411553
اطلاعیه ها
 • معرفی مدیریت برنامه ریزی، بودجه ، بهره وری و تحول اداری

این مدیریت یکی از دفاتر ذیل ریاست دانشگاه می باشد که تا سال 1385 با عنوان "مدیریت طرح و برنامه" و با بازنگری نمودار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه در سال 1390 ، ضمن اصلاح و هدفمندتر شدن ساختار، با عنوان "مدیریت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول اداری"، در دو گروه زیرمجموعه 1) برنامه ریزی و بودجه ریزی و 2) بهره وری و تحول اداری، اهداف تدوین و تنظیم نظام رشد و توسعه دانشگاه و برنامه ریزی و تدوین بودجه در مقاطع بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت به همراه کنترل و پایش مستمر آن را، در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، قوانین بالادستی و راهبردها، سیاست ها و برنامه های اعلام شده از سوی مراجع بالادست، تعقیب می نماید.

 • شرح وظایف مصوب مدیریت برنامه ریزی، بودجه ، بهره وری و تحول اداری

انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه با هماهنگي معاونت اداری و مالی.

همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .

جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.

تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه.

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها .

دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .

ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه.

نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .

بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني .

مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همكاري حوزه معاونت اداري و مالي.

مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.

برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .

تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي‌ربط .

برقراري ارتباط با مراجع ذي‌صلاح جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه.

مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امناء .

بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.

تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه.

مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي براي ایشان.

شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .

برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتكار ، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.

برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي .

انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه.

انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها .

برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد .

پشتيباني، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه.

برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه.

ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه‌هاي تحول‌اداري و بهره وري در دانشگاه.

اجراي برنامه هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي.

انجام ساير امور محوله از طرف رييس دانشگاه.

 

 •  اخبار و  اطلاعیه ها

 

 • آرشیو فایل ها

1- دوره­های آموزشی سال 1396

2- دوره­های آموزشی سال 1397

3- دوره­های آموزشی سال 1398

 

 • اهم قوانین، مقررات  و دستورالعمل های مرتبط با این مدیریت

- قانون اساسی کشور

- سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

- قانون برنامه و بودجه کشور

- قانون محاسبات عمومی کشور

-قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

- قانون احکام دایمی برنامه هیا وسعه کشور

- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

بخشنامه بودجه 1397

قانون بودجه 1397 و پیوست های آن

ضوابط اجرایی بودجه سال 1397

بخشنامه بودجه سال 1398

لایحه بودجه سال 1398

مدل سرانه بودجه سال 1395

آیین نامه مالی و معاملاتی

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها

چارت سازمانی دانشگاه

ده برنامه تحول اداری کشور

 

 • لینک های مرتبط:

سازمان برنامه و بودجه کشور : https://mporg.ir

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدانwww.mpo-hm.ir/

دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 • تماس با ما :

کارشناسان:

- آقای عصاری:  38411553-081     mahdi.asari@gmail.com

- آقای سیدآرش قیاسی­ راد:  38411554-081   arashghiasirad@gmail.com

ایمیل مدیریت: tarh_barname@hut.ac.ir

آدرس: همدان- خ شهید فهمیده – خ مردم- دانشگاه صنعتی همدان- ساختمان فرشچیان. طبقه پنجم.

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
management-of-budget-planning
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهدی عصاری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد MBA
08138411553
اطلاعیه ها
 • معرفی مدیریت برنامه ریزی، بودجه ، بهره وری و تحول اداری

این مدیریت یکی از دفاتر ذیل ریاست دانشگاه می باشد که تا سال 1385 با عنوان "مدیریت طرح و برنامه" و با بازنگری نمودار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه در سال 1390 ، ضمن اصلاح و هدفمندتر شدن ساختار، با عنوان "مدیریت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول اداری"، در دو گروه زیرمجموعه 1) برنامه ریزی و بودجه ریزی و 2) بهره وری و تحول اداری، اهداف تدوین و تنظیم نظام رشد و توسعه دانشگاه و برنامه ریزی و تدوین بودجه در مقاطع بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت به همراه کنترل و پایش مستمر آن را، در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، قوانین بالادستی و راهبردها، سیاست ها و برنامه های اعلام شده از سوی مراجع بالادست، تعقیب می نماید.

 • شرح وظایف مصوب مدیریت برنامه ریزی، بودجه ، بهره وری و تحول اداری

انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه با هماهنگي معاونت اداری و مالی.

همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .

جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.

تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه.

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها .

دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .

ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه.

نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .

بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني .

مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همكاري حوزه معاونت اداري و مالي.

مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.

برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .

تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي‌ربط .

برقراري ارتباط با مراجع ذي‌صلاح جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه.

مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امناء .

بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.

تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه.

مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي براي ایشان.

شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .

برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتكار ، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.

برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي .

انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه.

انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها .

برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد .

پشتيباني، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه.

برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه.

ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه‌هاي تحول‌اداري و بهره وري در دانشگاه.

اجراي برنامه هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي.

انجام ساير امور محوله از طرف رييس دانشگاه.

 

 •  اخبار و  اطلاعیه ها

 

 • آرشیو فایل ها

1- دوره­های آموزشی سال 1396

2- دوره­های آموزشی سال 1397

3- دوره­های آموزشی سال 1398

 

 • اهم قوانین، مقررات  و دستورالعمل های مرتبط با این مدیریت

- قانون اساسی کشور

- سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

- قانون برنامه و بودجه کشور

- قانون محاسبات عمومی کشور

-قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

- قانون احکام دایمی برنامه هیا وسعه کشور

- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

بخشنامه بودجه 1397

قانون بودجه 1397 و پیوست های آن

ضوابط اجرایی بودجه سال 1397

بخشنامه بودجه سال 1398

لایحه بودجه سال 1398

مدل سرانه بودجه سال 1395

آیین نامه مالی و معاملاتی

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها

چارت سازمانی دانشگاه

ده برنامه تحول اداری کشور

 

 • لینک های مرتبط:

سازمان برنامه و بودجه کشور : https://mporg.ir

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدانwww.mpo-hm.ir/

دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 • تماس با ما :

کارشناسان:

- آقای عصاری:  38411553-081     mahdi.asari@gmail.com

- آقای سیدآرش قیاسی­ راد:  38411554-081   arashghiasirad@gmail.com

ایمیل مدیریت: tarh_barname@hut.ac.ir

آدرس: همدان- خ شهید فهمیده – خ مردم- دانشگاه صنعتی همدان- ساختمان فرشچیان. طبقه پنجم.

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها