عکس کاور خود را تغییر دهید
Innovation Center
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر سید محمد مهدی موسوی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری برق
08138380660
08138411313

"کلیه گروه­های مستقر در کانون جهت درخواست تسهیلات، فرایند ذیل را انجام دهند:

1- ارائه درخواست استفاده از تسهیلات با قید مبلغ مدنظر تا سقف 80.000.000 ریال

2- ارائه پیش­ فاکتور هزینه­های تجهیزات مورد نیاز

3- تکمیل فرم طرح کسب و کار

4- تکمیل فرم زمان­بندی کلی و جزئی (با ذکر اهم فعالیتها و تجهیزات مورد نیاز و هزینه آنها)

5- ارائه فرمها به کارشناس کانون

در این مرحله، فرمها به کارگروه اعتبارات و تسهیلات پارک ارسال می­شود. پس از بررسی در آن کارگروه، در صورت موافقت با اعطای تسهیلات ، مبلغ تسهیلات اعطایی نیز مشخص می­گردد. پس از تشکیل پرونده در امور مالی پارک، متقاضی تسهیلات جهت ارائه ضمانت­های لازم به بانک عامل معرفی شده و فاز اول تسهیلات پرداخت می­گردد.

? در صورتیکه تسهیلات پرداختی در دو یا سه فاز باشد، پس از پرداخت فاز اول تسهیلات، مجری طرح موظف است موارد زیر را جهت دریافت فازهای بعدی به انجام رساند:

1- تکمیل فرم گزارش عملکرد که در آن فعالیت­های انجام شده به همراه ریز هزینه­ها و فاکتورهای هزینه شده در فاز اول تسهیلات ارائه می­شود.

2- ارائه فرم گزارش عملکرد به کارشناس کانون

3- بررسی عملکرد گروه کانونی در جلسه نظارت و ارزیابی

4- تکمیل فرم دستور پرداخت فاز دوم تسهیلات در صورت تایید در جلسه نظارت و ارزیابی

5- پرداخت فازی بعدی تسهیلات

þ لازم به ذکر است همه فرمها از پایین صفحه قابل دریافت است."

اطلاعیه ها

حمایتهای کانون از تیمهای نوآور دانشجویی


1- فضای کاری
- فضای استقرار برای تیم ها
- بهره‌مندی از اینترنت دانشگاه
- بهره‌مندی از سالن کنفرانس
- امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاه های دانشگاه

2- آموزش و مشاوره
- برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت کسب و کار
- ارایه مشاوره‌های حقوقی، مدیریتی و تجاری‌سازی
- برگزاری نشست با صاحبان صنایع و کارآفرینان موفق

3- تبلیغات و بازاریابی
- استفاده از پشتیبانی و حمایت های معنوی دانشگاه
- ارایه دستاوردهای تیم های موفق در نمایشگاهها
- معرفی تیم های موفق در سایت دانشگاه و رسانه‌ها
- فراهم آوردن بسترهایی جهت جذب سرمایهگذار برای طرحهای موفق
- صدور گواهی و معرفی‌نامه در صورت درخواست تیم

4- کمک به دریافت تسهیلات مالی
- اطلاع‌رسانی تسهیلات قابل دریافت از سوی پارک علم و فناوری استان یا سایر ارگانها

5- اطلاع‌رسانی
- اطلاع‌رسانی نیازمندیهای صنعت به تیم ها و تسهیل‌گری ارتباط با آنها
- اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، پژوهشی و فناوری"
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
Innovation Center
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر سید محمد مهدی موسوی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری برق
08138380660
08138411313

"کلیه گروه­های مستقر در کانون جهت درخواست تسهیلات، فرایند ذیل را انجام دهند:

1- ارائه درخواست استفاده از تسهیلات با قید مبلغ مدنظر تا سقف 80.000.000 ریال

2- ارائه پیش­ فاکتور هزینه­های تجهیزات مورد نیاز

3- تکمیل فرم طرح کسب و کار

4- تکمیل فرم زمان­بندی کلی و جزئی (با ذکر اهم فعالیتها و تجهیزات مورد نیاز و هزینه آنها)

5- ارائه فرمها به کارشناس کانون

در این مرحله، فرمها به کارگروه اعتبارات و تسهیلات پارک ارسال می­شود. پس از بررسی در آن کارگروه، در صورت موافقت با اعطای تسهیلات ، مبلغ تسهیلات اعطایی نیز مشخص می­گردد. پس از تشکیل پرونده در امور مالی پارک، متقاضی تسهیلات جهت ارائه ضمانت­های لازم به بانک عامل معرفی شده و فاز اول تسهیلات پرداخت می­گردد.

? در صورتیکه تسهیلات پرداختی در دو یا سه فاز باشد، پس از پرداخت فاز اول تسهیلات، مجری طرح موظف است موارد زیر را جهت دریافت فازهای بعدی به انجام رساند:

1- تکمیل فرم گزارش عملکرد که در آن فعالیت­های انجام شده به همراه ریز هزینه­ها و فاکتورهای هزینه شده در فاز اول تسهیلات ارائه می­شود.

2- ارائه فرم گزارش عملکرد به کارشناس کانون

3- بررسی عملکرد گروه کانونی در جلسه نظارت و ارزیابی

4- تکمیل فرم دستور پرداخت فاز دوم تسهیلات در صورت تایید در جلسه نظارت و ارزیابی

5- پرداخت فازی بعدی تسهیلات

þ لازم به ذکر است همه فرمها از پایین صفحه قابل دریافت است."

اطلاعیه ها

حمایتهای کانون از تیمهای نوآور دانشجویی


1- فضای کاری
- فضای استقرار برای تیم ها
- بهره‌مندی از اینترنت دانشگاه
- بهره‌مندی از سالن کنفرانس
- امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاه های دانشگاه

2- آموزش و مشاوره
- برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت کسب و کار
- ارایه مشاوره‌های حقوقی، مدیریتی و تجاری‌سازی
- برگزاری نشست با صاحبان صنایع و کارآفرینان موفق

3- تبلیغات و بازاریابی
- استفاده از پشتیبانی و حمایت های معنوی دانشگاه
- ارایه دستاوردهای تیم های موفق در نمایشگاهها
- معرفی تیم های موفق در سایت دانشگاه و رسانه‌ها
- فراهم آوردن بسترهایی جهت جذب سرمایهگذار برای طرحهای موفق
- صدور گواهی و معرفی‌نامه در صورت درخواست تیم

4- کمک به دریافت تسهیلات مالی
- اطلاع‌رسانی تسهیلات قابل دریافت از سوی پارک علم و فناوری استان یا سایر ارگانها

5- اطلاع‌رسانی
- اطلاع‌رسانی نیازمندیهای صنعت به تیم ها و تسهیل‌گری ارتباط با آنها
- اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، پژوهشی و فناوری"
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها