عکس کاور خود را تغییر دهید
graduate-studies-office
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر نیما بابانوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی معدن

 

قوانین و بخش نامه ها :

 • نقص مدارک

ارائه مدارک نظام وظیفه، اصل و کپی گواهی موقت مدرک کاردانی و کارشناسی، وصول تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی و رفع سایر نواقص پرونده، برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است. در صورت عدم تکمیل پرونده مجوز شرکت در امتحانات نیمسال اول داده نخواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. مطابق بخشنامه سازمان وظیفه عمومی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت اخذ معافیت تحصیلی مقطع جدید خود حداکثر یک ماه بعد از تاریخ ثبت نام زمان دارند.

 • دروس پیش نیاز

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به تشخیص گروه آموزشی موظف به گذراندن دروس پیش نیاز در طی دو ترم اول تحصیلی می باشند. در صورت عدم اخذ دروس پیش نیاز اعلام شده ازسوی گروه، مسئولیت و عواقب آن در طول تحصیل و فارغ التحصیلی به عهده دانشجو می باشد.

 • سمینار

چنانچه درس سمینار در ترم دوم اخذ شود آخرین فرصت اعلام نمره 25 شهریور ماه و چنانچه در ترم سوم اخذ شود آخرین فرصت اعلام نمره 15 بهمن ماه می باشد. زمان تحویل فرم درخواست ارائه سمینار به اداره تحصیلات تکمیلی دو هفته قبل از تاریخ ارائه و زمان نصب اطلاعیه سمینار یک هفته قبل از تاریخ ارائه می باشد.

 • شرکت در دوره ها

شرکت در دوره آشنایی با روش های تحقیق و پایگاه های اطلاعاتی و گذراندن دوره HSE (حفاظت و ایمنی محیط کار) جهت تصویب پروپوزال و دفاع الزامی می باشد.. زمان تشکیل دوره های مذکور از طریق سایت دانشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

 • پایان نامه

دانشجو ملزم به انتخاب استاد راهنما در طی نیمسال اول و تصویب موضوع  پایان نامه (پروپوزال) در طی نیمسال دوم می باشد. تصویب پروپوزال پس از ارائه درصد همانندی از سامانه همانندجو، تایید گذاندن دوره های روش تحقیق و HSE، مصوبه شورای گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی می بایست حداکثر تا 15 مهر ماه (ابتدای ترم سوم) انجام شود.

 

 • آیین نامه، برنامه دروس و سایر موارد آموزشی

آیین نامه دوره تحصیلات تکمیلی، برنامه دروس رشته های مربوطه، فلوچارت و مراحل تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه، و سایر موارد آموزشی در سی دی ارائه شده در پکیج آموزشی به دانشجویان ارائه شده و در سایت دانشگاه نیز موجود می باشد.

 

 • دفاع از پایان نامه

مراحل به صورت فلوچارت در سایت موجود می باشد.

 • آدرس صفحه اینستاگرام اداره تحصیلات تکمیلی  :  hutpostgraduate@ 
 • تلفن تماس کارشناسان حوزه آموزش

داخلی

کارشناس

408

خدمات آموزشی دانشجویان کارشناسی (خانم حسینی)

424

پذیرش نودانشجویان کارشناسی و دانش‌آموختگی (خانم شفیعی)

419

امور دانشجویان کارشناسی ارشد (خانم معین)

411

نظام وظیفه (آقای نامدارمنش)

413

کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به تحصیل (آقای لطفیان)

425

دبیرخانه دانش‌آموختگی و تحصیلات تکمیلی (آقای غیاث)

407

دبیرخانه آموزش (آقای خدابخشیان)

314

پشتیبانی درس‌افزار (آقای جاویدانی)

اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم معین

سمت : کارشناس امور تحصیلات تکمیلی


تلفن : 08138411419


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
graduate-studies-office
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر نیما بابانوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی معدن

 

قوانین و بخش نامه ها :

 • نقص مدارک

ارائه مدارک نظام وظیفه، اصل و کپی گواهی موقت مدرک کاردانی و کارشناسی، وصول تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی و رفع سایر نواقص پرونده، برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است. در صورت عدم تکمیل پرونده مجوز شرکت در امتحانات نیمسال اول داده نخواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. مطابق بخشنامه سازمان وظیفه عمومی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت اخذ معافیت تحصیلی مقطع جدید خود حداکثر یک ماه بعد از تاریخ ثبت نام زمان دارند.

 • دروس پیش نیاز

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به تشخیص گروه آموزشی موظف به گذراندن دروس پیش نیاز در طی دو ترم اول تحصیلی می باشند. در صورت عدم اخذ دروس پیش نیاز اعلام شده ازسوی گروه، مسئولیت و عواقب آن در طول تحصیل و فارغ التحصیلی به عهده دانشجو می باشد.

 • سمینار

چنانچه درس سمینار در ترم دوم اخذ شود آخرین فرصت اعلام نمره 25 شهریور ماه و چنانچه در ترم سوم اخذ شود آخرین فرصت اعلام نمره 15 بهمن ماه می باشد. زمان تحویل فرم درخواست ارائه سمینار به اداره تحصیلات تکمیلی دو هفته قبل از تاریخ ارائه و زمان نصب اطلاعیه سمینار یک هفته قبل از تاریخ ارائه می باشد.

 • شرکت در دوره ها

شرکت در دوره آشنایی با روش های تحقیق و پایگاه های اطلاعاتی و گذراندن دوره HSE (حفاظت و ایمنی محیط کار) جهت تصویب پروپوزال و دفاع الزامی می باشد.. زمان تشکیل دوره های مذکور از طریق سایت دانشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

 • پایان نامه

دانشجو ملزم به انتخاب استاد راهنما در طی نیمسال اول و تصویب موضوع  پایان نامه (پروپوزال) در طی نیمسال دوم می باشد. تصویب پروپوزال پس از ارائه درصد همانندی از سامانه همانندجو، تایید گذاندن دوره های روش تحقیق و HSE، مصوبه شورای گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی می بایست حداکثر تا 15 مهر ماه (ابتدای ترم سوم) انجام شود.

 

 • آیین نامه، برنامه دروس و سایر موارد آموزشی

آیین نامه دوره تحصیلات تکمیلی، برنامه دروس رشته های مربوطه، فلوچارت و مراحل تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه، و سایر موارد آموزشی در سی دی ارائه شده در پکیج آموزشی به دانشجویان ارائه شده و در سایت دانشگاه نیز موجود می باشد.

 

 • دفاع از پایان نامه

مراحل به صورت فلوچارت در سایت موجود می باشد.

 • آدرس صفحه اینستاگرام اداره تحصیلات تکمیلی  :  hutpostgraduate@ 
 • تلفن تماس کارشناسان حوزه آموزش

داخلی

کارشناس

408

خدمات آموزشی دانشجویان کارشناسی (خانم حسینی)

424

پذیرش نودانشجویان کارشناسی و دانش‌آموختگی (خانم شفیعی)

419

امور دانشجویان کارشناسی ارشد (خانم معین)

411

نظام وظیفه (آقای نامدارمنش)

413

کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به تحصیل (آقای لطفیان)

425

دبیرخانه دانش‌آموختگی و تحصیلات تکمیلی (آقای غیاث)

407

دبیرخانه آموزش (آقای خدابخشیان)

314

پشتیبانی درس‌افزار (آقای جاویدانی)

اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم معین

سمت : کارشناس امور تحصیلات تکمیلی


تلفن : 08138411419


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها