عکس کاور خود را تغییر دهید
extracurricular-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندس علیرضا فلاحی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیو الکترونیک
08138411527
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم قوزانی

سمت : کارشناس انجمن های علمی


تلفن : 08138411112


تصویر کارشناس
آقای رشیدی

سمت : کارشناس کانون های فرهنگی


تلفن : 08138411119


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

انجمن های علمی دانشجوئی

کانون های فرهنگی

تشکل های اسلامی

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
extracurricular-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندس علیرضا فلاحی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیو الکترونیک
08138411527
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم قوزانی

سمت : کارشناس انجمن های علمی


تلفن : 08138411112


تصویر کارشناس
آقای رشیدی

سمت : کارشناس کانون های فرهنگی


تلفن : 08138411119


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

انجمن های علمی دانشجوئی

کانون های فرهنگی

تشکل های اسلامی