عکس کاور خود را تغییر دهید
Electric-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مهدی خدابنده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق
08138411533

معرفی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

در مهندسی برق به صورت کلی به مطالعه و کاربرد الکتریسیته، الکترونیک و الکترومغناطیس پرداخته می شود. این رشته یکی از گسترده ترین، به روز ترین و کاربردی ترین رشته های فنی مهندسی به شمار رفته و به جرأت می توان گفت بسیاری از پیشرفتهای دنیای امروزی در علوم و فنون مختلف  مرهون این رشته است.

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را از مهرماه 1385 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل آغاز نمود. در حال حاضر این گروه با بیش از 500 دانشجو در دو گرایش الکترونیک و کنترل در دوره کارشناسی و سه گرایش سیستمهای قدرت، کنترل و مدارهای مجتمع الکترونیک در دوره کارشناسی ارشد، یکی از مراکز مهم فعالیت های پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص صنایع در سطح استان همدان می باشد.

گروه مهندسی برق، در حال حاضر از خدمات آموزشی و پژوهشی 13 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت با ترکیب 1 نفر دانشیار، 10 نفر استادیار و 2 نفر مربی بهره می برد که از این حیث در بین دانشگاه های استان همدان شرایط مطلوبی را دارا می باشد

اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مهدی خدابنده - استادیار

تلفن : 08138411533


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر علیرضا کوکبی - استادیار

تلفن : 08138411526


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر عباس فتاحی می آبادی - استادیار

تلفن : 08138411524


پرتال اساتید

faculty member
دکتر رمضانعلی نقی زاده - استادیار

تلفن : 08138411541


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر هادی دلاوری - دانشیار

تلفن : 08138411523


پرتال اساتید

faculty-member
مهندس سیاوش رجبی - استادیار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
مهندس محمدحسین دوست محمدی - مربی

تلفن : 08138411534


پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمیدرضا قنبری خرم – مربی

تلفن : 08138411544


پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد عظیمی

تلفن : 08138411564


پرتال اساتید

faculty member
مهندس جواد رضوانی جلال

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر حمیدرضا شاه دوستی - استادیار

تلفن : 08138411529


پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد مهدی موسوی - استادیار

تلفن : 08138411557


پرتال اساتید

faculty member
دکتر شعیب بابایی توسکی – استاد یار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر قاسم علی پور

تلفن : 08138411530


پرتال اساتید

faculty member
دکتر مجتبی حسینی تودشکی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
Electric-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مهدی خدابنده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق
08138411533

معرفی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

در مهندسی برق به صورت کلی به مطالعه و کاربرد الکتریسیته، الکترونیک و الکترومغناطیس پرداخته می شود. این رشته یکی از گسترده ترین، به روز ترین و کاربردی ترین رشته های فنی مهندسی به شمار رفته و به جرأت می توان گفت بسیاری از پیشرفتهای دنیای امروزی در علوم و فنون مختلف  مرهون این رشته است.

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را از مهرماه 1385 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل آغاز نمود. در حال حاضر این گروه با بیش از 500 دانشجو در دو گرایش الکترونیک و کنترل در دوره کارشناسی و سه گرایش سیستمهای قدرت، کنترل و مدارهای مجتمع الکترونیک در دوره کارشناسی ارشد، یکی از مراکز مهم فعالیت های پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص صنایع در سطح استان همدان می باشد.

گروه مهندسی برق، در حال حاضر از خدمات آموزشی و پژوهشی 13 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت با ترکیب 1 نفر دانشیار، 10 نفر استادیار و 2 نفر مربی بهره می برد که از این حیث در بین دانشگاه های استان همدان شرایط مطلوبی را دارا می باشد

اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مهدی خدابنده - استادیار

تلفن : 08138411533


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر علیرضا کوکبی - استادیار

تلفن : 08138411526


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر عباس فتاحی می آبادی - استادیار

تلفن : 08138411524


پرتال اساتید

faculty member
دکتر رمضانعلی نقی زاده - استادیار

تلفن : 08138411541


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر هادی دلاوری - دانشیار

تلفن : 08138411523


پرتال اساتید

faculty-member
مهندس سیاوش رجبی - استادیار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
مهندس محمدحسین دوست محمدی - مربی

تلفن : 08138411534


پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمیدرضا قنبری خرم – مربی

تلفن : 08138411544


پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد عظیمی

تلفن : 08138411564


پرتال اساتید

faculty member
مهندس جواد رضوانی جلال

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر حمیدرضا شاه دوستی - استادیار

تلفن : 08138411529


پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد مهدی موسوی - استادیار

تلفن : 08138411557


پرتال اساتید

faculty member
دکتر شعیب بابایی توسکی – استاد یار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر قاسم علی پور

تلفن : 08138411530


پرتال اساتید

faculty member
دکتر مجتبی حسینی تودشکی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها