عکس کاور خود را تغییر دهید
Electric-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مهدی خدابنده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق
08138411533

معرفی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

در رشته مهندسی برق به صورت کلی به مطالعه و کاربرد الکتریسیته، الکترونیک و الکترومغناطیس در حوزه علوم و مهندسی پرداخته می‌شود. این رشته یکی از گسترده‌ترین، به‌روزترین و کاربردی‌ترین رشته‌های فنی و مهندسی به شمار رفته و به جرأت می‌توان گفت بسیاری از پیشرفتهای دنیای امروزی در علوم و فنون مختلف مرهون توسعه‌های صورت گرفته در این رشته است. علاوه بر مباحث فناوری، مبانی تئوری توسعه‌یافته در حوزه‌های مختلف مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، سخت‌افزار و سیستمهای دیجیتال، قدرت و کنترل) راه‌گشای بسیاری از رشته‌ها و تخصصهای علمی بوده است.

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را از مهرماه 1385 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل آغاز نمود و در حال حاضر در رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی در سه گرایش الکترونیک، کنترل و مخابرات اقدام به جذب و تعیین گرایش دانشجویان می‌نماید. همچنین این گروه از مهر ماه 1392 مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش کنترل نموده است که در حال حاضر دوره کارشناسی ارشد در پنج گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک، سیستمهای قدرت، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی و کنترل، فعال است. گروه مهندسی برق، در حال حاضر از خدمات آموزشی و پژوهشی 14 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت با ترکیب 1 نفر دانشیار، 11 نفر استادیار و 2 نفر مربی در گرایشهای الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات بهره می‌برد و با حدود 500 دانشجوی فعال،‌ یکی از مراکز مهم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص صنایع می باشد.

 

معرفی اساتید گروه مهندسی برق :

معرفی کارشناسان گروه مهندسی برق :

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ها

برنامه درسی گرایشهای کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق

 

گرایش

برنامه درسی

چارت

کنترل (مجموعه سیستمهای کنترل)

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 92

چارت دروس کارشناسی ارشد - کنترل

مدارهای مجتمع الکترونیک

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 92

چارت دروس کارشناسی ارشد - مدارهای مجتمع الکترونیک

افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 92

چارت دروس کارشناسی ارشد -افزاره هاي میکرو و نانو الکترونیک

سیستمهای قدرت- ورودی 97 و ماقبل

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 92

 

سیستمهای قدرت- ورودی 98 و ما بعد

برنامه درسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چارت دروس کارشناسی ارشد - سیستم هاي قدرت

الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

برنامه درسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چارت دروس كارشناسی ارشد -الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

 

برنامه درسی کارشناسی گروه مهندسی برق

گرایش برنامه درسی چارت

مهندسی برق

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 91

چارت درسی کارشناسی مهندسی برق (مصوب 20 بهمن 1399)

 

 

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مهدی خدابنده - استادیار

تلفن : 08138411533


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر علیرضا کوکبی - استادیار

تلفن : 08138411526


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر عباس فتاحی می آبادی - استادیار

تلفن : 08138411513


پرتال اساتید

faculty member
دکتر رمضانعلی نقی زاده - استادیار

تلفن : 08138411508


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر هادی دلاوری - دانشیار

تلفن : 08138411528


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر سیاوش رجبی - استادیار

تلفن : 08138411535


پرتال اساتید

faculty member
مهندس محمدحسین دوست محمدی - مربی

تلفن : 08138411534


پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمیدرضا قنبری خرم – مربی

تلفن : 08138411544


پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد عظیمی

تلفن : 08138411564


پرتال اساتید

faculty member
مهندس جواد رضوانی جلال

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر حمیدرضا شاه دوستی - استادیار

تلفن : 08138411529


پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد مهدی موسوی - استادیار

تلفن : 08138411557


پرتال اساتید

faculty member
دکتر شعیب بابایی توسکی – استاد یار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر قاسم علی پور

تلفن : 08138411530


پرتال اساتید

faculty member
دکتر مجتبی حسینی تودشکی

تلفن : 08138411524


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
Electric-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مهدی خدابنده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق
08138411533

معرفی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

در رشته مهندسی برق به صورت کلی به مطالعه و کاربرد الکتریسیته، الکترونیک و الکترومغناطیس در حوزه علوم و مهندسی پرداخته می‌شود. این رشته یکی از گسترده‌ترین، به‌روزترین و کاربردی‌ترین رشته‌های فنی و مهندسی به شمار رفته و به جرأت می‌توان گفت بسیاری از پیشرفتهای دنیای امروزی در علوم و فنون مختلف مرهون توسعه‌های صورت گرفته در این رشته است. علاوه بر مباحث فناوری، مبانی تئوری توسعه‌یافته در حوزه‌های مختلف مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، سخت‌افزار و سیستمهای دیجیتال، قدرت و کنترل) راه‌گشای بسیاری از رشته‌ها و تخصصهای علمی بوده است.

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را از مهرماه 1385 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل آغاز نمود و در حال حاضر در رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی در سه گرایش الکترونیک، کنترل و مخابرات اقدام به جذب و تعیین گرایش دانشجویان می‌نماید. همچنین این گروه از مهر ماه 1392 مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش کنترل نموده است که در حال حاضر دوره کارشناسی ارشد در پنج گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک، سیستمهای قدرت، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی و کنترل، فعال است. گروه مهندسی برق، در حال حاضر از خدمات آموزشی و پژوهشی 14 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت با ترکیب 1 نفر دانشیار، 11 نفر استادیار و 2 نفر مربی در گرایشهای الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات بهره می‌برد و با حدود 500 دانشجوی فعال،‌ یکی از مراکز مهم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص صنایع می باشد.

 

معرفی اساتید گروه مهندسی برق :

معرفی کارشناسان گروه مهندسی برق :

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ها

برنامه درسی گرایشهای کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق

 

گرایش

برنامه درسی

چارت

کنترل (مجموعه سیستمهای کنترل)

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 92

چارت دروس کارشناسی ارشد - کنترل

مدارهای مجتمع الکترونیک

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 92

چارت دروس کارشناسی ارشد - مدارهای مجتمع الکترونیک

افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 92

چارت دروس کارشناسی ارشد -افزاره هاي میکرو و نانو الکترونیک

سیستمهای قدرت- ورودی 97 و ماقبل

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 92

 

سیستمهای قدرت- ورودی 98 و ما بعد

برنامه درسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چارت دروس کارشناسی ارشد - سیستم هاي قدرت

الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

برنامه درسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چارت دروس كارشناسی ارشد -الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

 

برنامه درسی کارشناسی گروه مهندسی برق

گرایش برنامه درسی چارت

مهندسی برق

برنامه درسی وزارت علوم مصوب سال 91

چارت درسی کارشناسی مهندسی برق (مصوب 20 بهمن 1399)

 

 

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر مهدی خدابنده - استادیار

تلفن : 08138411533


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر علیرضا کوکبی - استادیار

تلفن : 08138411526


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر عباس فتاحی می آبادی - استادیار

تلفن : 08138411513


پرتال اساتید

faculty member
دکتر رمضانعلی نقی زاده - استادیار

تلفن : 08138411508


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر هادی دلاوری - دانشیار

تلفن : 08138411528


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر سیاوش رجبی - استادیار

تلفن : 08138411535


پرتال اساتید

faculty member
مهندس محمدحسین دوست محمدی - مربی

تلفن : 08138411534


پرتال اساتید

faculty member
مهندس حمیدرضا قنبری خرم – مربی

تلفن : 08138411544


پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد عظیمی

تلفن : 08138411564


پرتال اساتید

faculty member
مهندس جواد رضوانی جلال

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر حمیدرضا شاه دوستی - استادیار

تلفن : 08138411529


پرتال اساتید

faculty member
دکتر سید محمد مهدی موسوی - استادیار

تلفن : 08138411557


پرتال اساتید

faculty member
دکتر شعیب بابایی توسکی – استاد یار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر قاسم علی پور

تلفن : 08138411530


پرتال اساتید

faculty member
دکتر مجتبی حسینی تودشکی

تلفن : 08138411524


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها