عکس کاور خود را تغییر دهید
educational-affairs-office
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر نیما بابانوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی معدن
08138380520
  • تلفن تماس کارشناسان حوزه آموزش

داخلی

کارشناس

408

خدمات آموزشی دانشجویان کارشناسی (خانم حسینی)

424

پذیرش نودانشجویان کارشناسی و دانش‌آموختگی (خانم شفیعی)

419

امور دانشجویان کارشناسی ارشد (خانم معین)

411

نظام وظیفه (آقای نامدارمنش)

413

کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به تحصیل (آقای لطفیان)

425

دبیرخانه دانش‌آموختگی و تحصیلات تکمیلی (آقای غیاث)

407

دبیرخانه آموزش (آقای خدابخشیان)

314

پشتیبانی درس‌افزار (آقای جاویدانی)

اطلاعیه ها

کارکنان این مدیریت در حوزه های پذیرش و دانش آموختگان، نظام وظیفه و قراردادهای حق التدریس، امتحانات، خدمات آموزشی ، دانش‌آموختگان، امور کلاسها و دبیرخانه و بایگانی آموزش  جهت انجام کليه امور آموزشی در خدمت اساتید و دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی هستند.

خدمات آموزشی: انجام امور مربوط شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص، صدور کارنامه ، رفع اشکالات کارنامه از نظر اطلاعات دروس و نمرات، بررسی وضعیت تحصیلی دانشجويان مقطع کارشناسی، بررسی و رفع اشکالات انتخاب واحد، تغيير رشته، دانشجوی مهمان، انتقال، ...

پذیرش و دانش آموختگان: نام‌نويسی و تشکیل پرونده در بدو ورود، ثبت فراغت از تحصيل، بررسی و رفع اشکالات ثبت نام، صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصيل، صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی، صدور تأييديه فراغت از تحصيل، ...

دبیرخانه و بایگانی: انجام امور مربوط به نامه های وارده و صادره و بایگانی پرونده ها در دو حوزه دانشجویان و دانش آموختگان به صورت مجزا، ...

امور کلاسها: کلیه امور مربوط به برگزاری کلاس ها و صدور گواهی اشتغال به تحصیل، صدور کارت دانشجویی و  ...

نظام وظیفه و امتحانات: انجام کلیه مکاتبات مربوط به نظام وظیفه دانشجویان پسر، برگزاری امتحانات، ...

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی

سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان


تلفن : 08138411425


تصویر کارشناس
خانم حسینی نیک روش

سمت : کارشناس خدمات آموزشی


تلفن : 08138411408


تصویر کارشناس
امیر نامدارمنش

سمت : کارشناس امتحانات و نظام وظیفه


تلفن : 08138411411


تصویر کارشناس
جعفر لطفیان کریم

سمت : کارشناس امور کلاس ها و صدور گواهی اشتغال به تحصیل


تلفن : 08138411413


تصویر کارشناس
حسین خدابخشیان

سمت : متصدی بایگانی دانشجویی


تلفن : 081384114407


تصویر کارشناس
رامین غیاث

سمت : کارشناس دبیرخانه و متصدی بایگانی دانش آموختگان


تلفن : 08138411425


دانلود ها
راهنمای نظام وظیفه
راهنمای پروژه
راهنماي چگونگی ثبت درخواست مهمانی از طریق سیستم گلستان
آئین نامه آموزشی ( کاردانی- کارشناسی )
راهنمای پیش ثبت نام دانشجو
پرسش و پاسخ دانشجویان در خصوص اخذ معافیت تحصیلی و سنوات ارفاقی
آئین نامه مهمانی و انتقال
راهنمای حذف اضطراری
راهنمای چگونگی ثبت درخواست شورا از طریق سیستم گلستان
راهنمای چگونگی ثبت نمره در سیستم گلستان
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
educational-affairs-office
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر نیما بابانوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی معدن
08138380520
  • تلفن تماس کارشناسان حوزه آموزش

داخلی

کارشناس

408

خدمات آموزشی دانشجویان کارشناسی (خانم حسینی)

424

پذیرش نودانشجویان کارشناسی و دانش‌آموختگی (خانم شفیعی)

419

امور دانشجویان کارشناسی ارشد (خانم معین)

411

نظام وظیفه (آقای نامدارمنش)

413

کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به تحصیل (آقای لطفیان)

425

دبیرخانه دانش‌آموختگی و تحصیلات تکمیلی (آقای غیاث)

407

دبیرخانه آموزش (آقای خدابخشیان)

314

پشتیبانی درس‌افزار (آقای جاویدانی)

اطلاعیه ها

کارکنان این مدیریت در حوزه های پذیرش و دانش آموختگان، نظام وظیفه و قراردادهای حق التدریس، امتحانات، خدمات آموزشی ، دانش‌آموختگان، امور کلاسها و دبیرخانه و بایگانی آموزش  جهت انجام کليه امور آموزشی در خدمت اساتید و دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی هستند.

خدمات آموزشی: انجام امور مربوط شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص، صدور کارنامه ، رفع اشکالات کارنامه از نظر اطلاعات دروس و نمرات، بررسی وضعیت تحصیلی دانشجويان مقطع کارشناسی، بررسی و رفع اشکالات انتخاب واحد، تغيير رشته، دانشجوی مهمان، انتقال، ...

پذیرش و دانش آموختگان: نام‌نويسی و تشکیل پرونده در بدو ورود، ثبت فراغت از تحصيل، بررسی و رفع اشکالات ثبت نام، صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصيل، صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی، صدور تأييديه فراغت از تحصيل، ...

دبیرخانه و بایگانی: انجام امور مربوط به نامه های وارده و صادره و بایگانی پرونده ها در دو حوزه دانشجویان و دانش آموختگان به صورت مجزا، ...

امور کلاسها: کلیه امور مربوط به برگزاری کلاس ها و صدور گواهی اشتغال به تحصیل، صدور کارت دانشجویی و  ...

نظام وظیفه و امتحانات: انجام کلیه مکاتبات مربوط به نظام وظیفه دانشجویان پسر، برگزاری امتحانات، ...

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی

سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان


تلفن : 08138411425


تصویر کارشناس
خانم حسینی نیک روش

سمت : کارشناس خدمات آموزشی


تلفن : 08138411408


تصویر کارشناس
امیر نامدارمنش

سمت : کارشناس امتحانات و نظام وظیفه


تلفن : 08138411411


تصویر کارشناس
جعفر لطفیان کریم

سمت : کارشناس امور کلاس ها و صدور گواهی اشتغال به تحصیل


تلفن : 08138411413


تصویر کارشناس
حسین خدابخشیان

سمت : متصدی بایگانی دانشجویی


تلفن : 081384114407


تصویر کارشناس
رامین غیاث

سمت : کارشناس دبیرخانه و متصدی بایگانی دانش آموختگان


تلفن : 08138411425


دانلود ها
راهنمای نظام وظیفه
راهنمای پروژه
راهنماي چگونگی ثبت درخواست مهمانی از طریق سیستم گلستان
آئین نامه آموزشی ( کاردانی- کارشناسی )
راهنمای پیش ثبت نام دانشجو
پرسش و پاسخ دانشجویان در خصوص اخذ معافیت تحصیلی و سنوات ارفاقی
آئین نامه مهمانی و انتقال
راهنمای حذف اضطراری
راهنمای چگونگی ثبت درخواست شورا از طریق سیستم گلستان
راهنمای چگونگی ثبت نمره در سیستم گلستان
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها