عکس کاور خود را تغییر دهید
computer-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
خانم  دکتر امیری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری کامپیوتر
08138411455
اطلاعیه ها

رشته مهندسي کامپيوتر از رشته ­هاي مورد علاقه دانشجويان و مراکز صنعتي, اداري است. جهش سال­هاي اخير و توجه ويژه مراکز کار به فارغ التحصيلان اين رشته، بيشتر دانشگاه­هاي کشور را تشويق به راه­اندازي رشته کامپيوتر و زيررشته­ هاي آن نمود. دانشگاه صنعتي همدان نيز از بدو پذيرش دانشجو يعني از مهرماه 85، با نگاهي کاربردي و تقويت فعاليت­هاي عملي و پژوهشي دانشجويان اقدام به پذيرش دانشجو در گرايش مهندسي سخت­افزار نمود. يکسال بعد يعني در سال 86 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي فناوري اطلاعات در مقطع کارشناسي و سپس در سال 87 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي رباتيک حلقه رشته­هاي کامپيوتر را تکميل کرد.

اعضا هیأت علمی
دکتر حسن بشیری

تلفن : 08138411543


پرتال اساتید

خانم دکتر افراسیابی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

مهندس محسن احمدوند

تلفن : 08138411566


پرتال اساتید

خانم دکتر نقیبی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

دکتر مجید اسدی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

دکتر سیاوش رجبی

تلفن : 08138411535


پرتال اساتید

دکتر حمیدرضا شاهدوستی

تلفن : 08138411529


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
computer-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
خانم  دکتر امیری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری کامپیوتر
08138411455
اطلاعیه ها

رشته مهندسي کامپيوتر از رشته ­هاي مورد علاقه دانشجويان و مراکز صنعتي, اداري است. جهش سال­هاي اخير و توجه ويژه مراکز کار به فارغ التحصيلان اين رشته، بيشتر دانشگاه­هاي کشور را تشويق به راه­اندازي رشته کامپيوتر و زيررشته­ هاي آن نمود. دانشگاه صنعتي همدان نيز از بدو پذيرش دانشجو يعني از مهرماه 85، با نگاهي کاربردي و تقويت فعاليت­هاي عملي و پژوهشي دانشجويان اقدام به پذيرش دانشجو در گرايش مهندسي سخت­افزار نمود. يکسال بعد يعني در سال 86 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي فناوري اطلاعات در مقطع کارشناسي و سپس در سال 87 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي رباتيک حلقه رشته­هاي کامپيوتر را تکميل کرد.

اعضا هیأت علمی
دکتر حسن بشیری

تلفن : 08138411543


پرتال اساتید

خانم دکتر افراسیابی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

مهندس محسن احمدوند

تلفن : 08138411566


پرتال اساتید

خانم دکتر نقیبی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

دکتر مجید اسدی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

دکتر سیاوش رجبی

تلفن : 08138411535


پرتال اساتید

دکتر حمیدرضا شاهدوستی

تلفن : 08138411529


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها