عکس کاور خود را تغییر دهید
biomedical-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر رسول باغبانی خضرلو
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411513
اطلاعیه ها

رشته مهندسی پزشکی با هدف تربیت متخصصانی که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و تحلیل مسائل بیولوژیکی و پزشکی وسایلی را طراحی کنند که به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر کمک کنند ایجاد شده است. گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان در راستای ایجاد رشته های مورد نیاز کشور بر اساس چشم انداز توسعه علمی کشور از مهرماه سال 1389 در مقطع کارشناسی گرایش بیوالکتریک اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. این گروه هم اکنون با 6 عضو هیات علمی تمام وقت به تربيت دانشجويان در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي مشغول است.  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در چشم انداز آینده نزدیک این گروه میباشد.

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر محمدباقر خدابخشی

تلفن : 08138411507


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر رسول باغبانی خضرلو

تلفن : 08138411513


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر محمدرضا رضائیان

تلفن : 08138411509


پرتال اساتید

faculty member
دکتر شهریار جاماسب

تلفن : 08138411511


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر معصومه آشوری راد

تلفن : 08138411557


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر سمیرا عباسی

تلفن : 08138411401


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
biomedical-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر رسول باغبانی خضرلو
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411513
اطلاعیه ها

رشته مهندسی پزشکی با هدف تربیت متخصصانی که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و تحلیل مسائل بیولوژیکی و پزشکی وسایلی را طراحی کنند که به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر کمک کنند ایجاد شده است. گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان در راستای ایجاد رشته های مورد نیاز کشور بر اساس چشم انداز توسعه علمی کشور از مهرماه سال 1389 در مقطع کارشناسی گرایش بیوالکتریک اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. این گروه هم اکنون با 6 عضو هیات علمی تمام وقت به تربيت دانشجويان در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي مشغول است.  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در چشم انداز آینده نزدیک این گروه میباشد.

اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر محمدباقر خدابخشی

تلفن : 08138411507


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر رسول باغبانی خضرلو

تلفن : 08138411513


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر محمدرضا رضائیان

تلفن : 08138411509


پرتال اساتید

faculty member
دکتر شهریار جاماسب

تلفن : 08138411511


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر معصومه آشوری راد

تلفن : 08138411557


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر سمیرا عباسی

تلفن : 08138411401


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها